Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Entenem la transformació digital com una oportunitat per convertir l’Ajuntament en un ens facilitador de la vida i l’activitat econòmica social i cultural sota el lema de la sostenibilitat. I és que eficiència i sostenibilitat són dues cares de la mateixa moneda: permeten la reducció de recursos, processos i costos. Una qüestió estretament relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.

1%

Planejament, manteniment i construcció sostenible de la ciutat

Vic és una ciutat compromesa amb la sostenibilitat i així es demostra amb l’aposta de polítiques en relació a l’ordenació de l’espai, la mobilitat, la qualitat paisatgística, ambiental, espacial i funcional de l'espai públic. També amb l’ús racional del recursos i la implantació de l’economia verda. Vic camina cap a una ciutat més sostenible i més saludable tant per a qui la visita com per a qui hi viu.

Impuls de noves estructures de capitalitat (5) 2023

0%

Conservació del patrimoni arquitectònic de la ciutat i impuls del projecte Sumem Patrimoni (5) 2023

0%

Desplegament del les previsions del POUM (15) 2023

0%

Millores a les infraestructures urbanes (15) 2023

4%

Es prioritza el vianant a través de la millora de l’espai públic i la millora de l'accessibilitat, la creació de noves zones de pacificació del trànsit perquè l’espai públic esdevingui un espai de relació, on poder gaudir del patrimoni, de l’oci i per això s’aposta per a les zones de velocitat restringida a 30 km/h. Es treballa per disposar d’entorns més segurs i amb calçades on els vehicles i les bicicletes coexisteixin, i amb voreres amples, segures i illes de vianants, lliures de cotxes.

Millores i conservació de les places, parcs i espais verds de la ciutat (10) 2023

2%

Optimització dels sistemes de neteja de l'espai públic i de la gestió de recollida de residus (4) 2023

0%

Incentivar polítiques dirigides a l'assoliment dels ODS (4) 2023

0%

Incorporació transversal de la perspectiva Agenda 2030 (3) 2023

0%

Redacció del pla estratègic Agenda Urbana (4) 2023

0%
0%

Acceleració de la transició energètica

Sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis municipals i la via pública (9) 2023

0%

Foment de la generació d’energia renovable i l’autoconsum (6) 2023

0%

Impulsar una gestió circular (2) 2023

0%
35%

Ciutat verda

Garantir el compliment del pla de sequera (2) 2024

30%

Millorar la xarxa de refugis climàtics interiors i exteriors (2) 2024

0%

Millora de la qualitat de l'aire (3) 2021

61%

Descobriment del medi natural (2) 2021

50%
2%

Ciutat intel·ligent i inclusiva, eix de Mobilitat

Mesura digital de la mobilitat i mostra dels espais disponibles d'aparcament a la ciutat (3) 2023

0%

Millora d'accessos i mobilitat a la ciutat (7) 2023

0%

Desenvolupar la xarxa ciclable de la ciutat (3) 2023

0%

Garantir la seguretat dels vianants i agilitzar el trànsit (2) 2023

5%

Millora del servei públic de transport urbà (6) 2027

4%

Desenvolupar diferents estudis i actuacions per tal de millorar el servei públic de transport urbà de la ciutat per fer-lo més competitiu, de manera que permeti augmentar els usuaris diaris del servei i alhora fer-lo més segur i sostenible.

Revisió i millora de l'accessibilitat dins de la ciutat per a la mobilitat de persones (1) 2023

0%
0%

Ciutat intel·ligent i inclusiva, panell de dades i reconeixement de patrons

Vic al minut: panell públic d'indicadors en temps real (3) 2023

0%

Vic smart: les dades que parlen (3) 2023

0%
4%

Ciutat intel·ligent i inclusiva, eix "Administració Digital"

Evolució del web municipal. Conceptualització i canvi de paradigma: el nou web es basa en un cercador (3) 2023

0%

Simplificació i integració de les eines digitals (3) 2023

8%

Canvi de model operatiu per a la millora de l'eficiència i l'eficàcia dels processos (6) 2023

7%

Accions de transparència i retiment de comptes (3) 2025

0%