Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el PAM de Vic?

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) de Vic recull les prioritats de l'equip de govern i esdevé un full de ruta per la política municipal. És per això que el PAM defineix els objectius a assolir tenint en compte els recursos que l'administració té al seu abast, des del juny de 2019 fins al maig de l'any 2023.

5 grans eixos per Vic, ciutat a la mesura humana

L'equip de govern i el personal han desenvolupat conjuntament cinc grans eixos que són els puntals per desplegar els objectius estratègics fixats. 

 • EIX 1. CIUTAT AMB UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, MODERNA I PROPERA.
 • EIX 2. CIUTAT ACCESSIBLE I AMB SERVEIS DE QUALITAT.
 • EIX 3. CIUTAT DEL CONEIXEMENT I AMB PROGRÉS ECONÒMIC.
 • EIX 4. CIUTAT PER A LES PERSONES.
 • EIX 5. CIUTAT SALUDABLE.

Treballem per Vic, una ciutat a la mesura humana amb cinc grans eixos, 21 objectius estratègics i 150 objectius operatius

El PAM és un document marc viu, permeable a les noves prioritats i necessitats, i per tant està obert als reptes que l'equip de govern hagi d'assumir en aquesta legislatura.

Per una banda, el Pla conté el marc estratègic que defineix la missió, la visió i els objectius estratègics. Per l'altra, defineix el marc operatiu que recull les principals línies d'acció per assolir els objectius definits i un sistema d'indicadors de seguiment que permeten avaluar-ne el grau d'execució.

Ambdues parts, el marc estratègic i l'operatiu, estan diferenciades però vinculades per garantir que la voluntat política quedi reflectida en la gestió de la corporació.21 objectius estratègics amb la finalitat de desplegar una ciutat a la mesura humana

 • L'enfoc a la ciutadania.
 • L'organització.
 • Espais i infraestructures de qualitat.
 • Espais sense obstacles.
 • Creixement de l'economia.
 • Suport a la família i a les persones joves.
 • Seguretat i convivència.
 • Dret a l'habitatge.
 • Incentius econòmics.
 • Formació i coneixement.
 • Vic, pol d'atracció turístic.
 • Cura de les persones més grans i de les que tenen dependència.
 • Enfortir-nos amb la cultura.
 • Foment de l'esport i la cohesió social.
 • Moure's com cal.
 • Verd i salut.
 • Mesures de millora ambiental.
 • Pacificació i accessibilitat per una ciutat per als vianants.
 • Promoció del benestar i salut de les persones.
 • Ciutat intel·ligent i sostenible.
 • Acció comunitària i cohesió social.

L'objectiu del PAM és treballar perquè Vic esdevingui una ciutat a la mesura humana i a continuació en pots veure l'estat d'execució.

Última data d'actualització: 20 d’abril 2023