Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el PAM de Vic?

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) de Vic recull les prioritats de l'equip de govern i esdevé un full de ruta per la política municipal. És per això que el PAM defineix els objectius a assolir tenint en compte els recursos que l'administració té al seu abast, des del juny de 2023 fins al maig de l'any 2027.

L'equip de govern i el personal han desenvolupat conjuntament cinc grans eixos que són els puntals per desplegar els objectius estratègics fixats. 

 • EIX 1. GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA i NOVES OPORTUNITATS
 • EIX 2. PROMOCIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
 • EIX 3. FOMENTAR EL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA A LA CIUTAT
 • EIX 4. AVANÇAR EN SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA PER A UNA SOCIETAT MADURA I RESPONSABLE
 • EIX 5. IMPULSAR UNA CIUTAT SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Treballem per Vic, marcant-nos 35 objectius estratègics, que es despleguen amb 130 objectius operatius

El PAM és un document marc viu, permeable a les noves prioritats i necessitats, i per tant està obert als reptes que l'equip de govern hagi d'assumir en aquesta legislatura.

Per una banda, el Pla conté el marc estratègic que defineix la missió, la visió i els objectius estratègics. Per l'altra, defineix el marc operatiu que recull les principals línies d'acció per assolir els objectius definits i un sistema d'indicadors de seguiment que permeten avaluar-ne el grau d'execució.

Ambdues parts, el marc estratègic i l'operatiu, estan diferenciades però vinculades per garantir que la voluntat política quedi reflectida en la gestió de la corporació.

ELS 35 OBJECTIUS ESTRATÈGICS SÓN:

 • Reorientació del model econòmic
 • Foment del comerç de proximitat
 • Foment de l’ocupació
 • Foment de l’activitat empresarial
 • Desplegament de la línia de tren R3
 • Creixement i projecció de la Universitat de Vic
 • Consolidació del model turístic de la ciutat
 • La ciutat com a referent nacional de defensa de la llengua i la cultura catalanes
 • Consolidació de l’oferta de fires i adaptar-la a les noves tendències
 • Qualitat educativa a la ciutat
 • Envelliment amb qualitat de vida
 • Desplegament de polítiques d’Igualtat
 • Desplegament de polítiques del Pla Local d’Habitatge
 • Els equipaments de la ciutat com a eixos de creació artística i de cohesió social
 • L’activitat física i el lleure familiar, claus per a la qualitat de vida
 • La ciutat com a destí esportiu de referència
 • Implementació del Pla Local de Salut
 • La biblioteca Pilarin Bayés com a referent del nou model de biblioteques d’Europa
 • Empoderament de les famílies en la seva tasca educadora
 • Increment de recursos en matèria de seguretat
 • Programa de joves amb conductes de risc
 • Combatre actituds incíviques
 • Proximitat amb la ciutadania
 • Ciutat diversa, ciutat cohesionada
 • Tinença responsable d’animals de companyia per raons de salut pública i convivència
 • Garantir la seguretat i protecció de la societat civil davant de les emergències
 • Qualitat de la Cooperació Internacional
 • Planejament, manteniment i construcció sostenible de la ciutat
 • Acceleració de la transició energètica
 • Ciutat verda
 • Desplegament de l’eix de mobilitat en l’estratègia de ciutat intel·ligent i inclusiva
 • Desplegament de l’eix “Ciutat connectada” de l’estratègia de ciutat intel·ligent
 • Desplegament de l’eix “Administració Digital” de l’estratègia de ciutat intel·ligent
 • Reenginyeria de processos en l’àmbit de l’administració digital
 • Compartir la presa de decisions amb la ciutadania

A continuació en pots veure l'estat d'execució.

Última data d'actualització: 21 de febrer 2024