Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La seguretat és l’element bàsic sobre el que es construeix no només la convivència, sinó també les oportunitats i el model de ciutat. Les ciutats més segures són aquelles que mostren millors indicadors d’igualtat, de cohesió social i de prosperitat compartida. Per això, precisament es parla de la seguretat com a un repte transversal, i no només policial, però per aconseguir-ho, cal tenir aquest objectiu com a prioritat, sense la qual, no hi ha progrés possible. I és precisament en aquesta línia en la que ens proposem treballar: en un abordatge integral, transversal, però també al detall de la seguretat, la convivència i el civisme a la nostra ciutat, apostant al màxim per la col·laboració amb tots els actors que en són protagonistes, tant policials com socials, cívics i comunitaris, amb una mirada cap a les noves problemàtiques sorgides de les noves formes de conviure, de relacionar-nos amb els animals de companyia i les noves conductes i reptes de l’espai públic.

25%

Increment de recursos en matèria de seguretat

Es vol incrementar en eines per poder ser més eficient i operatiu el cos de la guàrdia urbana

Creació de la unitat específica de control de les ocupacions i les activitats fraudulentes. (1) 2024

0%

Dotar el cos de la Guàrdia Urbana d'eines i recursos (3) 2024

50%
0%

Programa de joves amb conductes de risc

Desplegar el programa dels joves en conductes de risc per oferir-los orientació i acompanyament personalitzat. (0) 2024

0%
3%

Combatre actituds incíviques

Assegurar l’ús responsable i cívic de l’espai públic de tots els barris. (3) 2027

8%

Incrementar l'ús de l'App de la Guàrdia Urbana entre ciutadania i comerç (1) 2027

0%

Potenciar una xarxa de treball conjunta entre Guàrdia Urbana, veïnat, agents cívics i servei de mediació. (0) 2027

0%

Donar a conèixer tot el treball de la Regidoria de Convivència i Seguretat a la ciutadania, a fi que puguin col·laborar en algunes actuacions i projectes de promoció de la convivència a Vic.

6%

Proximitat amb la ciutadania

Elaboració i execució d’una estratègia d'actuació als barris de Vic i al poble de la Guixa (6) 2027

17%

Es proposa una estratègia d'aprofundiment als barris de la ciutat i al poble de la Guixa, en què els i les regidores de barri segueixen coordinant-se i establint prioritats de manera regular amb les entitats veïnals, però amplien la mirada a d’altres agents socials al barri i s’augmenta la presència i el contacte amb el conjunt del veïnat.

Definir l’estratègia d’inclusió social i d’intervenció comunitària amb l’objectiu de vetllar per la cohesió social a la ciutat (2) 2024

0%

Ordenar i alinear estratègicament les accions amb perspectiva inclusiva i comunitària de Vic: la realització d'un full de ruta de l’acció comunitària com a estratègia d’inclusió per a la millora de la vida de totes les persones que viuen a Vic.

Fomentar l'associacionisme i el voluntariat a la ciutat (2) 2024

0%

La ciutat de Vic compta amb més de 300 entitats detectades, de les quals prop de 260 estan inscrites formalment al Registre Municipal d’Entitats de Vic. Es tracta, doncs, d’una ciutat amb un ric teixit associatiu i una forta tradició organitzativa, i és que l’associacionisme vigatà juga un paper cabdal en la vida social, esportiva i cultural de Vic i és protagonista d’una part molt important de l’activitat a la ciutat. És per això que cal seguir donant suport al teixit associatiu davant les necessitats, mancances i reptes que presenta actualment aquest teixit.

0%

Ciutat diversa, ciutat cohesionada

Generació d'un relat compartit sobre la cohesió social, que inclogui les diverses sensibilitats socials i culturals de la ciutat (5) 2024

0%

Prevenció i gestió de conflictes veïnals i comunitaris (2) 2027 reorientació

0%

S'acompanya la ciutadania en la resolució i gestió dels conflictes derivats de la convivència i les relacions personals, tant en àmbits privats com en escales de veïns/es, o bé en l’espai públic, a través de la mediació i altres eines de resolució de conflictes.

Millorar la inclusió de les persones amb diversitat funcional (2) 2024

0%
0%

Tinença responsable d'animals de companyia per raons de salut pública i convivència

Afavorir la convivència i el benestar animal (1) 2027

0%

Engloba les accions necessàries per permeten regular la convivència entre les persones i els animals i garantir el benestar de les mascotes.

5%

Garantir la seguretat i protecció de la societat civil davant de les emergències

Posada en pràctica mesures per prevenir, gestionar i respondre de manera efectiva davant de situacions de crisi o emergències que posin en perill la seguretat i benestar de la població.

Millora de la coordinació dels agents i cossos que intervenen en el desplegament dels plans de protecció civil (3) 2023

0%

Agilitzar i millorar l'eficiència en la resposta (2) 2023

0%

Garantir els recursos per a la prevenció i intervenció en cas de risc o emergència greu (4) 2023

20%

Els recursos per a la prevenció i intervenció asseguren una resposta efectiva i adequada davant situacions d'emergència.

Prevenció, coordinació i planificació dels plans de protecció civil (4) 2024

0%

La prevenció, coordinació i planificació dels plans de protecció civil són els elements clau per afrontar de manera efectiva les situacions d'emergència i els riscos potencials que puguin afectar la seguretat i el benestar de la població.

12%

Qualitat de la Cooperació Internacional

Millorar la qualitat de la cooperació internacional des del paradigma de justícia global. Per una cooperació molt més transformadora que doni respostes globals als problemes globals. Però que també tingui en compte el principi de coherència de polítiques que implica poder treballar des de tots els àmbits.

Accions de cooperació internacional (4) 2023

50%

Recuperació del 0,7% (1) 2023

0%

Millores en cooperació amb entitats i associacions sense ànim de lucre a la ciutat (1) 2023

0%

Incentivar i promoure noves formes i propostes de cooperació responsable a la ciutat i d'educació per a la justícia global (3) 2023

0%

La situació de crisi política, econòmica i ambiental en què es troba el món actualment planteja molts reptes globals que des de les administracions locals no es poden deixar de banda. Per això des del Pla de sensibilització i educació per al desenvolupament es vol defensar el dret a una educació transformadora, creant espais on s'hi puguin desenvolupar processos reflexius i dissenyar eines per aprendre a viure en un món divers i complex i en un planeta amb recursos limitats. L'objectiu és introduir aquests projectes educatius als centres de primària i secundària de Vic per orientar i enriquir progressivament la perspectiva de justícia global en el seu contingut curricular.