Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Slider

Vic, ciutat a la mesura humana

El Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 (PAM) és el full de ruta del govern de la ciutat de Vic per als propers anys.

Estat d'execució global

7% PAM en detall

El Pla d'Actuació Municipal 2023-2027 (PAM) és el document estratègic que recull les prioritats polítiques per als propers quatre anys. Així doncs, és el full de ruta que emmarca l'estratègia del govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells, i que defineix les línies d'actuació per assolir els objectius polítics, tenint en compte tots els recursos que l'ens té al seu abast. 

El PAM conté, per una banda, el marc estratègic que defineix la missió, la visió i els objectius estratègics. Per l'altra, engloba el marc operatiu que recull les línies principals d'acció per a assolir els objectius definits i un sistema d'indicadors de seguiment que permetrà avaluar-ne el grau d'execució.

El PAM 2023-2027 de Vic defineix la missió, la visió i els objectius estratègics i recull les accions principals de govern amb un sistema d'indicadors de seguiment que permetrà avaluar-ne el grau d'execució.

Les dues parts diferenciades del PAM Vic 2023-2027 estan vinculades per assegurar l'alineació de la voluntat política amb la gestió de la corporació.

Aquest Pla d'Actuació Municipal és un document marc permeable a les noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que el consistori tingui al llarg de la legislatura actual.