Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vic ha de seguir sent una ciutat per gaudir i passejar, on es fomentin les activitats saludables i les relacions socials. En definitiva, una ciutat on tothom s'hi senti a gust i on s'hi visqui feliç.

50%

ENFORTIR-NOS AMB LA CULTURA

Treballar per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania i fent d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica, on incidirem en la recuperació i conservació del patrimoni cultural i el coneixement de la cultura popular i tradicional com a eina d'identitat col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.

Recepta Cultura en col·laboració amb el Consorci Hospitalari i els centres ambulatoris de salut (2) 2019

50%
16%

FOMENT DE L'ESPORT I LA COHESIÓ SOCIAL

L’esport ofereix igualtat d’oportunitats, sense exclusions per capacitat ni gènere, per això cal garantir la pràctica esportiva i l’adequació de les instal·lacions per fer-ho. Fomentar la pràctica i activitat esportiva com a factor de cohesió social i hàbits saludables.

Millores en els equipaments esportiu de ciutat (5) 2021

20%

Model esportiu: VICACTIVA'T (5) 2021

50%

Model esportiu de ciutat: activa i esportiva, oberta i connectada a la qualitat de vida, que educa a través de l'esport i l'activitat física, crea ocupació de qualitat en l'àmbit esportiu i obté èxits esportius d'una manera sostenible.

Acollir el centre de tecnificació esportiva de la Catalunya Central (3) 2022

33%

Organització d'esdeveniments esportius de ciutat que fomentin l'esport i esdevinguin referents a nivell de país (1) 2021

0%

Passeig de l'Esport (1) 2024

0%

Projecte VIC CREIX (0) 2021

0%

Nous equipaments esportius a la ciutat (2) 2023

0%

Pistes i espais condicionats a cada barri per practicar l'esport i activitats que fomentin la cohesió social (5) 2022

26%
17%

INCENTIUS ECONÒMICS

Promoure diferents beneficis fiscals i mesures d'estímul per tal de facilitar el desenvolupament de les polítiques públiques i afavorir-ne el seu assoliment.

Incentius fiscals per a l'ús de vehicles elèctrics (1) 2020

50%

Bonificacions per a les noves construccions i rehabilitacions que incorporin principis d'edificació sostenible per impulsar i afavorir la transició energètica (0) 2021

0%

Bonificacions en les tarifes del servei de bus per a col·lectius amb necessitats especials (0) 2020

0%
25%

MOURE'S COM CAL

Vic aposta per una ciutat més sostenible i pacificada. Tots les persones som vianants en un moment o altre del dia, fins i tot quan sortim de casa i anem a buscar el transport públic o el vehicle que tenim estacionat. És per això que la planificació d’una bona xarxa de vianants és essencial per tal d’incentivar a la població a caminar més per a desplaçar-se per Vic, ja sigui per a fer les gestions del dia a dia com per a l’oci. Es fomenta una mobilitat interna a la ciutat amb més desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Actualització del model de bus urbà (0) 2021

0%

Actualització de les rutes per a incrementar usuaris del bus urbà (0) 2021

0%

Projecte de construcció d'una nova estació de busos intermodal al sud de la ciutat per a facilitar connexió i desplaçaments a Barcelona (4) 2022

0%

Campanyes de conscienciació derivades del Pla Estratègic de la Bicicleta (1) 2020

80%

Ampliació dels carrils bici de la ciutat i connexió amb els existents (5) 2021

44%

Per tal d'afavorir el desplaçament sostenible i saludable, es fomenta l'enllaç dels carrils bici dels barris del sud amb el centre històric, la zona de l'estació de bus, la zona esportiva i la universitat.

68%

MESURES DE MILLORA AMBIENTAL

Vic és una ciutat compromesa amb la sostenibilitat i així es demostra amb l’aposta de polítiques en relació a l’ordenació de l’espai, la mobilitat, la qualitat paisatgística, ambiental, espacial i funcional de l'espai públic. També amb l’ús racional del recursos i la implantació de l’economia verda. Vic camina cap a una ciutat més sostenible i més saludable tant per a qui la visita com per a qui hi viu.

Incorporació de dos busos híbrids al servei (1) 2019

50%

Renovació per venciment de contracte de vehicles elèctrics (2) 2023

90%

Renovació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (2) 2020

38%

Estudis de control de contaminació (2) 2019

100%

Taula climàtica amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la disminució de la contaminació (1) 2019

100%

Implementació d'un pla estratègic de prevenció de residus (2) 2020

32%
8%

VERD I SALUT

El verd urbà proporciona diverses funcionalitats ecològiques i socioculturals que engloben des de la regulació de la temperatura, la humitat, la radiació solar, la fixació del carboni atmosfèric, l’absorció de contaminants o l’esmorteïment acústic i, al mateix temps, proporcionen benestar físic i emocional per a la ciutadania a més d’aliment, cria i refugi per a determinades espècies de fauna.

Intervenció de continuïtat als trams de l'Anella Verda encara desconnectats (4) 2022

14%

Connexió de les zones verdes i humides a través del riu com espais lúdics, esportius i d'aprenentatge (0) 2022

0%

Desplegament del Pla Director del Verd Urbà (3) 2023

17%

El Pla permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. El treball inclou un inventari i diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari així com propostes de gestió i manteniment per la millora de l’estat de la vegetació i dels espais.

Millores en la gestió de la biodiversitat (1) 2021

0%

Engloba un conjunt d'actuacions que pretenen millorar les estratègies, els programes i les eines vinculades al la gestió de la biodiversitat urbana.

47%

PACIFICACIÓ I ACCESSIBILITAT PER UNA CIUTAT PER ALS VIANANTS

Es prioritza el vianant a través de la millora de l’espai públic i la millora de l'accessibilitat, la creació de noves zones de pacificació del trànsit perquè l’espai públic esdevingui un espai de relació, on poder gaudir del patrimoni, de l’oci i per això s’aposta per a les zones de velocitat restringida a 30 km/h. Es treballa per disposar d’entorns més segurs i amb calçades on els vehicles i les bicicletes coexisteixin, i amb voreres amples i segures i illes de vianants, lliures de cotxes.

Redacció del Pla Especial del Puig dels Jueus (2) 2023

12%

Nous aparcaments dissuasius incrementant les zones pacificades pels vianants (3) 2023

7%

Millores en la pacificació i accessibilitat al voltant de les escoles (4) 2020

75%

Ampliació de voreres i creació d'espais de trobada amplis i segurs al voltant de les escoles (2) 2020

90%

Aparcament de Can Garrofa (1) 2023

0%

Desenvolupament d'una ciutat 30 (1) 2020 Nova incorporació

100%
54%

PROMOURE EL BENESTAR I LA SALUT DE LES PERSONES

Promoure el benestar i la salut de les persones

Promoure el benestar i la salut de les persones (4) 2019

54%

Promoure el benestar i la salut de les persones