Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vic ha de seguir sent una ciutat per gaudir i passejar, on es fomentin les activitats saludables i les relacions socials. En definitiva, una ciutat on tothom s'hi senti a gust i on s'hi visqui feliç.

100%

INCENTIUS ECONÒMICS

Promoure diferents beneficis fiscals i mesures d'estímul per tal de facilitar el desenvolupament de les polítiques públiques i afavorir-ne el seu assoliment.

Incentius fiscals per a l'ús de vehicles elèctrics (1) 2020

100%

Bonificacions en les tarifes del servei de bus per a col·lectius amb necessitats especials (1) 2020

100%
72%

MOBILITAT SEGURA, SOSTENIBLE I SALUDABLE

Vic aposta per una ciutat més sostenible i pacificada. Tots les persones som vianants en un moment o altre del dia, fins i tot quan sortim de casa i anem a buscar el transport públic o el vehicle que tenim estacionat. És per això que la planificació d’una bona xarxa de vianants és essencial per tal d’incentivar a la població a caminar més per a desplaçar-se per Vic, ja sigui per a fer les gestions del dia a dia com per a l’oci. Es fomenta una mobilitat interna a la ciutat amb més desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Definir l'estratègia per a la mobilitat a la ciutat (3) 2021

100%

Millora del servei públic de transport urbà (2) 2021

75%

Desenvolupar diferents estudis i actuacions per tal de millorar el servei públic de transport urbà de la ciutat per fer-lo més competitiu, de manera que permeti augmentar els usuaris diaris del servei i alhora fer-lo més segur i sostenible.

Millora d'infraestructures per a la bicicleta (7) 2021

79%

Campanyes de conscienciació (2) 2020

100%

Realització de campanyes per a incentivar la mobilitat segura, sostenible i saludable a la ciutadania.

Projecte de construcció d'una nova estació de busos intermodal al sud de la ciutat per a facilitar connexió i desplaçaments a Barcelona (3) 2022

8%

Projecte per a construir una nova estació de bus al sud de la ciutat. Aquesta estació millorarà l'accés del servei de bus interurbà als barris ubicats al sud de la ciutat i alhora millorarà les condicions d'intercanvi modal dels usuaris de la ciutat o provinents d'altres municipis que han d'accedir al transport públic interurbà des de les estacions de Vic.

100%

ENFORTIR-NOS AMB LA CULTURA

Treballar per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania i fent d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica, on incidirem en la recuperació i conservació del patrimoni cultural i el coneixement de la cultura popular i tradicional com a eina d'identitat col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.

Recepta Cultura en col·laboració amb el Consorci Hospitalari i els centres ambulatoris de salut (2) 2019

100%
90%

MESURES DE MILLORA AMBIENTAL

Vic és una ciutat compromesa amb la sostenibilitat i així es demostra amb l’aposta de polítiques en relació a l’ordenació de l’espai, la mobilitat, la qualitat paisatgística, ambiental, espacial i funcional de l'espai públic. També amb l’ús racional del recursos i la implantació de l’economia verda. Vic camina cap a una ciutat més sostenible i més saludable tant per a qui la visita com per a qui hi viu.

Incorporació de dos busos híbrids al servei (2) 2019

100%

Adquisició de 2 busos híbrids a la flota de busos urbans de Vic

Renovació per venciment de contracte de vehicles elèctrics (1) 2023

100%

Renovació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (2) 2020

100%

Taula climàtica amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la disminució de la contaminació (1) 2019

100%

Implementació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals (3) 2020

100%

Implantació de les mesures establertes Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Vic encaminades a preservar i mantenir el valor dels materials el major temps possible a la vegada per a reduir el consum excessiu de recursos primaris i minimitzar la generació de residus, suposa una aproximació del municipi cap a estratègies basades en l’economia circular.

Millorar la mobilitat i la qualitat de l'aire (3) 2021

94%

Assolir els objectius de la transició energètica (2) 2020

42%

L'Ajuntament de Vic té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per lluitar contra el canvi climàtic i es compromet a elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin des de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes.

Definició del nou model de recollida de residus a la ciutat (3) 2021 Nova incorporació

82%
89%

FOMENT DE L'ESPORT I LA COHESIÓ SOCIAL

L’esport ofereix igualtat d’oportunitats, sense exclusions per capacitat ni gènere, per això cal garantir la pràctica esportiva i l’adequació de les instal·lacions per fer-ho. Fomentar la pràctica i activitat esportiva com a factor de cohesió social i hàbits saludables.

Millores en els equipaments esportius de la ciutat (3) 2021

90%

Millorar els equipaments esportius ja existents.

Model esportiu: VICACTIVA'T (5) 2021

98%

Model esportiu de ciutat: activa i esportiva, oberta i connectada a la qualitat de vida, que educa a través de l'esport i l'activitat física, crea ocupació de qualitat en l'àmbit esportiu i obté èxits esportius d'una manera sostenible.

Acollir el centre de tecnificació esportiva de la Catalunya Central (3) 2022

60%

Fer que Vic sigui un espai esportiu de referència per la Catalunya Central en el concepte de rendiment de diferents modalitats esportives.

Organització d'esdeveniments esportius de ciutat que fomentin l'esport i esdevinguin referents a nivell de país (1) 2021

100%

Organitzar esdeveniments esportius.

Nous equipaments i espais esportius a la ciutat (6) 2023

85%

Nous equipaments esportius.

Pistes i espais condicionats a cada barri per practicar l'esport i activitats que fomentin la cohesió social (3) 2022

100%
90%

VERD I SALUT

El verd urbà proporciona diverses funcionalitats ecològiques i socioculturals que engloben des de la regulació de la temperatura, la humitat, la radiació solar, la fixació del carboni atmosfèric, l’absorció de contaminants o l’esmorteïment acústic i, al mateix temps, proporcionen benestar físic i emocional per a la ciutadania a més d’aliment, cria i refugi per a determinades espècies de fauna.

Millora de l'Anella Verda (4) 2022 Reorientació

75%

L’Anella Verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d’enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i sòcioculturalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. El procés de creixement de la ciutat ha produït diverses discontinuïtats i per aquest motiu es preveuen tot d’actuacions necessàries per a la compleció de l’anella verda, resolent les discontinuïtats existents.

Connexió de les zones verdes i humides a través del riu com espais lúdics, esportius i d'aprenentatge (1) 2022

100%

Desplegament del Pla Director del Verd Urbà (3) 2023

83%

El Pla permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. El treball inclou un inventari i diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari així com propostes de gestió i manteniment per la millora de l’estat de la vegetació i dels espais.

Millores en la gestió de la biodiversitat (2) 2021

100%

Engloba un conjunt d'actuacions que pretenen millorar les estratègies, els programes i les eines vinculades al la gestió de la biodiversitat urbana.

89%

PACIFICACIÓ I ACCESSIBILITAT PER UNA CIUTAT PER ALS VIANANTS

Es prioritza el vianant a través de la millora de l’espai públic i la millora de l'accessibilitat, la creació de noves zones de pacificació del trànsit perquè l’espai públic esdevingui un espai de relació, on poder gaudir del patrimoni, de l’oci i per això s’aposta per a les zones de velocitat restringida a 30 km/h. Es treballa per disposar d’entorns més segurs i amb calçades on els vehicles i les bicicletes coexisteixin, i amb voreres amples i segures i illes de vianants, lliures de cotxes.

Redacció del Pla Especial del Puig dels Jueus (1) 2023

80%

Nous aparcaments dissuasius (2) 2023

82%

Millores en la pacificació al voltant de les escoles i accessibilitat a la ciutat (5) 2020

95%

Extensió de la pacificació de la ciutat (2) 2021

100%

Realització d'accions per a seguir pacificant la ciutat.

92%

PROMOURE EL BENESTAR I LA SALUT DE LES PERSONES

Promoure el benestar i la salut de les persones.

Promoure el benestar i la salut de les persones (7) 2019

92%

Promoure el benestar i la salut de les persones.