Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Intensificació d'actuacions i consolidació de l'equip de medi obert

Descripció:

En els darrers anys han emergit noves oportunitats i problemàtiques sorgides d’un ús divers de l’espai públic per part de múltiples perfils, no només dels joves. La densitat de les ciutats i els barris i l'ús amb més intensitat i freqüència de carrers, places i parcs és conseqüència d’una manera diferent de viure el carrer fruit de codis culturals diversos, l’emergència de noves formes de família, la ruptura de vincles afectius, entre d’altres. El març del 2018 es contracten dues dinamitzadores de carrer amb l’objectiu d’engegar un projecte de detecció, informació, vinculació i dinamització a medi obert per a infants, adolescents i joves, a partir dels 10 anys i fins els 30 aproximadament. Aquest equip s'amplia amb un professional més el juliol del 2020 i, actualment, aquestes tres figures que formen l'equip de medi obert de l'Ajuntament de Vic es troben en vies de consolidació. Així, aquest equip té com a objectius: Objectius estratègics: - Analitzar i detectar les necessitats de la infància i de la joventut a l'espai públic. - Intervenir socioeducativament en la comunitat amb la finalitat de reduir els factors de risc d’exclusió dels infants, adolescents i joves, tot potenciant la seva autonomia personal i afavorint la integració activa i positiva en el seu entorn natural. Objectius específics: - Observar i analitzar la realitat dels infants i joves de 8 a 30 anys al carrer de la ciutat de Vic. Identificar perfils. - Informar a aquest d’infants, adolescents i joves dels recursos i activitats de ciutat. - Elaborar projectes d'intervenció a partir de la detecció i diagnosi de necessitats socials a la ciutat. Proposar recursos específics per a col·lectius en risc d’exclusió social. - Acompanyar en el procés de socialització i vinculació amb l’entorn. - Desenvolupar activitats d’habilitats i competències socials que facilitin processos de maduració personal i de responsabilitat social. - Afavorir del coneixement dels recursos de la ciutat - Crear un vincle amb els joves, a fi que el dinamitzador sigui un referent en el seu dia a dia que li aporti models i formes de relació diferents. - Prevenir situacions personals i socials de risc. - Potenciar dinàmiques “normalitzadores” de la ciutat ja existents amb aquest perfil d’infants i joves. - Suport a les accions comunitàries de dinamització que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Vic, activitats de carrer i de treball amb la comunitat pels que es necessiti la seva figura. - Prevenir el conflicte entrant en contacte amb els joves que es troben de manera recorrent en punts de la ciutat que poden derivar en conflictes veïnals. - Coordinació amb la resta de professionals i agents socials per dur a terme aquesta tasca de manera eficient, efectiva i coordinada.

Objectiu de desenvolupament sostenible

Actuacions:

  • Incorporació d'un tercer professional a l'equip de medi obert

    Estat: Completat
  • Consolidació de l'equip de medi obert

    Estat: Completat
Intensificació d'actuacions i consolidació de l'equip de medi obert
Recull de demandes d'un grup d'adolescents per part de l'equip de medi obert
100.00%