Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Garantia del dret de tota persona a ser enterrada segons les seves pròpies conviccions

Descripció:

Vic, com la societat catalana, és cada vegada més diversa també des del punt de vista religiós. A dia d’avui, la ciutat compta amb vuit grans confessions religioses amb les que es treballa, colze a colze, per garantir el legítim dret a la llibertat religiosa. L’Ajuntament de Vic, segueix les recomanacions per al respecte a la diversitat de creences en els cementiris de Catalunya emeses per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que insta a les administracions a que estableixin les mesures oportunes per gestionar aquesta diversitat i donar resposta a les legítimes demandes que formulen els diferents col·lectius, d’acord amb el marc legal vigent i amb l’objectiu de respectar els drets fonamentals de la ciutadania i contribuir a la cohesió social. Un d'aquests drets és, precisament, el d'enterrament segons els preceptes religiosos de la persona difunta i, a la ciutat de Vic, la comunitat musulmana ha traslladat la seva inquietud per a què la manca de tombes per a l'enterrament segons la fe islàmica es resolgui. Els acords de cooperació estatals establerts per la Llei 26/1992 reconeix a les comunitats islàmiques el dret a la reserva de parcel·les per als enterraments islàmics en els cementiris municipals, però el cert és que, a data d’avui, ni una desena de municipis de Catalunya compten amb espais permanents habilitats per a aquesta confessió religiosa. Alhora, els Acords de Cooperació estatals contemplen aquest mateix dret en el cas d'altres confessions religioses. És el cas de l'evangèlica, que no presenta demandes específiques en relació a l'oferta existent al cementiri actual, i la jueva, confessió que, degut a la seva quasi inexistent presència a la ciutat, no està formalment organitzada i no ha traslladat cap demanda en aquest sentit.

Objectiu de desenvolupament sostenible

Actuacions:

  • Visita als espais per a enterraments musulmans al Cementiri de Collserola

    Estat: Completat
  • Redacció del Pla director del cementiri de Vic incorporant aquesta necessitat

    Estat: Completat
  • Reunions i actuacions de consensuació de propostes entorn el recinte musulmà al cementiri de Vic

    Estat: Completat
Garantia del dret de tota persona a ser enterrada segons les seves pròpies conviccions
Imatge de l'espai on s'està preveient la construcció del recinte musulmà del cementiri de Vic
100.00%