Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es treballarà per fer de Vic una ciutat a la mesura humana, un model de ciutat pensat per a la persona i amb la voluntat de ser impulsora i referent en el país.

20%

CURA DELS MÉS GRANS I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

L'allargament de la vida i l'envelliment progressiu de la població són una realitat a Europa i suposaran un dels reptes principals del segle XXI. Es treballa per un envelliment actiu, com a clau per combatre l'aïllament de les persones grans, i fomentar el viure amb sentit, dignitat i suport al final de la Vida. Convertir Vic en una ciutat referent d’atenció a les persones amb major vulnerabilitat. Promoure i compartir l’humanisme, la solidaritat, la compassió i la participació social.

Consolidació del projecte Vic Ciutat Cuidadora (4) 2023

6%

Pla d'enfortiment del voluntariat assistencial per a les persones grans que es troben soles (1) 2020

15%

1ª Fase per a la construcció d'una nova residència per a la gent gran (2) 2023

0%

Nous programes d'acompanyament a l'envelliment actiu (1) 2020

20%

Ampliació del servei d'atenció a domicili (2) 2022

58%
33%

ENFORTIR-NOS AMB LA CULTURA

Treballar per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania i fent d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica, on incidirem en la recuperació i conservació del patrimoni cultural i el coneixement de la cultura popular i tradicional com a eina d'identitat col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.

Nova Biblioteca Pilarin Bayés per a la ciutat i la comarca (4) 2021

18%

Adequació i millora del teatre "Espai ETC" (1) 2020

45%

Programa de residència artística que generi espais de creació artística per fomentar els equipaments culturals (3) 2021

25%

Consolidació com a projecte referent "El so de les cases" que uneix patrimoni i música (3) 2020

100%

Creació d'una xarxa expositiva a la ciutat vinculada als equipaments (2) 2022

38%

Projecte de nous camins de finançament cultural "Mecenatge i Patrocini cultural" (1) 2023

15%

Programació de concerts i espectacles en espais públics i potenciació d'espais fixos al carrer (3) 2021

8%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts escèniques (3) 2020

20%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la sociocultura i la cultura popular (3) 2020

50%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit del patrimoni (1) 2020

80%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la lectura i el coneixement (1) 2020

30%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts visuals i audiovisuals (2) 2020

45%

Pla de Comunicació Cultural (1) 2021

0%

Tota aquesta activitat ha de quedar englobada en una publicació trimestral en paper i digital, agenda trimestral, que englobi l'activitat cultural municipal/pública i la privada d'altres agents culturals

Projecte vertebrador del mosaic cultural i religiós de la societat vigatana (3) 2023

63%

Pla de suport i acompanyament a les entitats (1) 2023

5%

Foment de la taula d'entitats de diversitats funcionals (EDF) (1) 2023

60%

Fomentar la taula d'entitats de diversitats funcionals (EDF)

Publicació de la història de la ciutat (0) 2022

0%

Desenvolupament del pla estratègic de l'Atlàntida (0) 2023

0%
52%

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

D'acord al principi de proximitat, l’objectiu és enfortir el model d'unitat territorial per garantir una major presència i atenció a la ciutadania a tots els barris de la ciutat i punts del municipi, reforçant la vessant preventiva i enriquint la xarxa relacional comunitària amb les entitats locals, el comerç i els equipaments i serveis de proximitat. La coresponsabilitat ciutadana amb l’administració seran claus per aconseguir un espai de respecte i convivència.

Intensificació d'actuacions de la Guàrdia Urbana i del servei de proximitat als barris (1) 2020

100%

Intensificació d'actuacions dels Agents Cívics (3) 2020

8%

Intensificació d'actuacions dels Dinamitzadors de Carrer (2) 2020

20%

Potenciació de l'APP de seguretat ciutadana (2) 2019

55%

Intensificació dels controls de drogues (2) 2019

50%

Incorporació d'Agents Cívics de Nit (2) 2019

100%

Pla de contingència d'ocupació il·legal de l'habitatge (2) 2020

30%
11%

SUPORT A LA FAMÍLIA I ALS JOVES

Promoure i reforçar una xarxa integrada de recursos i serveis que donin suport a la família, millorant-ne l’acompanyament, la formació i la informació, posant el focus en el suport amb famílies amb necessitats específiques facilitem el benestar i la cohesió. L’acompanyament al jovent, és clau, oferint-los suport i orientació en la seva formació, feina, i en la seva arribada a la ciutat.

Pla d'intensificació de l'acompanyament i suport professional a les famílies (1) 2020

15%

Consolidació de l'Espai Familiar Municipal "El Remei" (1) 2021

0%

Pla de suport a les persones en situació de vulnerabilitat (3) 2020

28%

Espais i acompanyament als joves per a la seva emancipació integral (1) 2022

0%
3%

DRET A L'HABITATGE

Facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius més desfavorits i també als joves a través de lloguers assequibles, així com promoure noves formes d’accés a l’habitatge, amb el lloguer cooperatiu com a marc estratègic. Promoure a través d’incentius la rehabilitació d’edificis amb incidència en els barris més degradats.

Intensificació del projecte InVic de rehabilitació per al reflotament d'habitatges buits (1) 2020

0%

Millora de l'accés a l'habitatge (3) 2021

7%
21%

CREIXEMENT DE L'ECONOMIA

Reforçar les potencialitats del territori i ser capaços de generar incentius per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Extensió de la fibra òptica al món rural (2) 2022

42%

Preservació de l'entorn rural (2) 2020

0%