Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es treballarà per fer de Vic una ciutat a la mesura humana, un model de ciutat pensat per a la persona i amb la voluntat de ser impulsora i referent en el país.

34%

CURA DELS MÉS GRANS I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

L'allargament de la vida i l'envelliment progressiu de la població són una realitat a Europa i suposaran un dels reptes principals del segle XXI. Es treballa per un envelliment actiu, com a clau per combatre l'aïllament de les persones grans, i fomentar el viure amb sentit, dignitat i suport al final de la Vida. Convertir Vic en una ciutat referent d’atenció a les persones amb major vulnerabilitat. Promoure i compartir l’humanisme, la solidaritat, la compassió i la participació social.

Consolidació del projecte Vic Ciutat Cuidadora (4) 2023

6%

Pla d'enfortiment del voluntariat assistencial per a les persones grans que es troben soles (2) 2020

60%

1ª Fase per a la construcció d'una nova residència per a la gent gran (2) 2023

0%

Nous programes d'acompanyament a l'envelliment actiu (1) 2020

20%

Ampliació del servei d'atenció a domicili (5) 2022

83%
32%

ENFORTIR-NOS AMB LA CULTURA

Treballar per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania i fent d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica, on incidirem en la recuperació i conservació del patrimoni cultural i el coneixement de la cultura popular i tradicional com a eina d'identitat col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.

Nova Biblioteca Pilarin Bayés per a la ciutat i la comarca (4) 2021

42%

Adequació i millora del teatre "Espai ETC" (1) 2020

60%

Programa de residència artística que generi espais de creació artística per fomentar els equipaments culturals (3) 2021

25%

Consolidació com a projecte referent "El so de les cases" que uneix patrimoni i música (3) 2020

100%

Creació d'una xarxa expositiva a la ciutat vinculada als equipaments (2) 2022

38%

Projecte de nous camins de finançament cultural "Mecenatge i Patrocini cultural" (1) 2023

15%

Programació de concerts i espectacles en espais públics i potenciació d'espais fixos al carrer (3) 2021

8%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts escèniques (4) 2020

28%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la sociocultura i la cultura popular (3) 2020

77%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit del patrimoni (1) 2020

80%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la lectura i el coneixement (1) 2020

30%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts visuals i audiovisuals (2) 2020

45%

Pla de Comunicació Cultural (1) 2021

0%

Tota aquesta activitat ha de quedar englobada en una publicació trimestral en paper i digital, agenda trimestral, que englobi l'activitat cultural municipal/pública i la privada d'altres agents culturals

Publicació de la història de la ciutat (0) 2022

0%

Desenvolupament del pla estratègic de la Fundació Atlàntida: EMVIC i CAE (0) 2023

0%

Vetallar i acompanyar en el desenvolupament del Pla Estratègic

Postular el seguici de Sant Miquel dels Sants com festa tradicional d'interès nacional (1) 2020 Nova incorporació

0%

Prospecció de la futura Escola d'Humanitats a la ciutat (0) 2021

0%
58%

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

D'acord al principi de proximitat, l’objectiu és enfortir el model d'unitat territorial per garantir una major presència i atenció a la ciutadania a tots els barris de la ciutat i punts del municipi, reforçant la vessant preventiva i enriquint la xarxa relacional comunitària amb les entitats locals, el comerç i els equipaments i serveis de proximitat. La coresponsabilitat ciutadana amb l’administració seran claus per aconseguir un espai de respecte i convivència.

Intensificació d'actuacions per a la millora de la convivència als barris (3) 2020

73%

Consildació dels Agents Cívics (2) 2020

58%

Els agents cívics esdevenen claus per a dur a terme les campanyes de sensibilització. La seva consolidació i presència a la ciutat esdvé necssària i molt enriquidora.

Potenciació de l'APP de seguretat ciutadana (2) 2019

65%

Intensificació dels controls de drogues (2) 2019

55%

Pla de contingència d'ocupació il·legal de l'habitatge (2) 2020

30%

Protecció Civil (3) 2020 Nova incorporació

65%
34%

SUPORT A LA FAMÍLIA I ALS JOVES

Promoure i reforçar una xarxa integrada de recursos i serveis que donin suport a la família, millorant-ne l’acompanyament, la formació i la informació, posant el focus en el suport amb famílies amb necessitats específiques facilitem el benestar i la cohesió. L’acompanyament al jovent, és clau, oferint-los suport i orientació en la seva formació, feina, i en la seva arribada a la ciutat.

Pla d'intensificació de l'acompanyament i suport als joves i famílies (2) 2020

36%

Consolidació de l'Espai Familiar Municipal "El Remei" (1) 2021

0%

Pla de suport a les persones en situació de vulnerabilitat (3) 2020

37%

Espais i acompanyament als joves en la formació i inserció laboral (GPS) (3) 2022

54%

Els joves en la seva formació post obligatòria, en ocasions necessiten d'un acompanyament. L'administració recorre al creuament de les necessitats del jove, amb el disseny de polítiques formatives i necessitats empresarials amb la voluntat de poder garantir als nostres joves una inserció i formar part d'una ciutadania activa i equilibrada.

Traçar les línies estratègiques en polítiques de joventut pels propers quatre anys (1) 2021 Nova incorporació

20%

Intensificació d'actuacions de l'equip de medi obert amb infants, adolescents i joves (2) 2020

55%

En un context social canviant, l’Ajuntament de Vic ja fa temps que aposta per realitzar un treball integral amb els infants, adolescents i joves de la ciutat, a fi d’assentar les bases socials, educatives, formatives i de valors de les noves generacions.

59%

DRET A L'HABITATGE

Facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius més desfavorits i també als joves a través de lloguers assequibles, així com promoure noves formes d’accés a l’habitatge, amb el lloguer cooperatiu com a marc estratègic. Promoure a través d’incentius la rehabilitació d’edificis amb incidència en els barris més degradats.

Intensificació del projecte InVic de rehabilitació per al reflotament d'habitatges buits (1) 2020

70%

Millora de l'accés a l'habitatge (5) 2021

48%
21%

CREIXEMENT DE L'ECONOMIA

Reforçar les potencialitats del territori i ser capaços de generar incentius per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Extensió de la fibra òptica al món rural (2) 2022

42%

Preservació de l'entorn rural (2) 2020

0%
100%

GESTIÓ DE L'OPERATIVA DE L'EMERGÈNCIA - CÒVID19

Per fer front en la gestió de la pandèmia, l'Ajuntament dóna cobertura per garantir els serveis essencials que es presten a la ciutadania.

Adequació via pública i equipaments de la ciutat (1) 2020 Covid-19

100%

Adequació per a deixar distància de seguretat entre les persones i habilitar nous espais per a noves necessitats.

Adequació dels sistemes de treball i atenció al públic a les dependències municipals (2) 2020 Covid-19

100%

Noves maneres d'arribar al ciutadà: activació de "Cita Prèvia".

100%

INCENTIUS FISCALS

Reduir la pressió fiscal en relació a l'habitatge (3) 2020 Covid-19 Nova incorporació

100%
53%

ACCIÓ COMUNITÀRIA I COHESIÓ SOCIAL

Acompanyament a les associacions de veïns dels barris (4) 2023

48%

Consolidació i foment de la Taula d'entitats de diversitat funcional de Vic (1) 2022

70%

Projecte vertebrador del mosaic cultural i religiós de la societat vigatana (3) 2023

73%

Pla de suport i acompanyament a les entitats (1) 2023

20%