Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es treballarà per fer de Vic una ciutat a la mesura humana, un model de ciutat pensat per a la persona i amb la voluntat de ser impulsora i referent en el país.

100%

CURA DELS MÉS GRANS I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

L'allargament de la vida i l'envelliment progressiu de la població són una realitat a Europa i suposaran un dels reptes principals del segle XXI. Es treballa per un envelliment actiu, com a clau per combatre l'aïllament de les persones grans, i fomentar el viure amb sentit, dignitat i suport al final de la Vida. Convertir Vic en una ciutat referent d’atenció a les persones amb major vulnerabilitat. Promoure i compartir l’humanisme, la solidaritat, la compassió i la participació social.

Consolidació del projecte Vic Ciutat Cuidadora (4) 2023

100%

L'objectiu del projecte és millorar les actituds socials i culturals envers una malaltia avançada i el final de la vida. Promoure el suport social i la qualitat de vida a les persones que ho pateixen.

Pla d'enfortiment del voluntariat assistencial per a les persones grans que es troben soles (2) 2020

100%

Pla d'enfortiment del voluntariat assistencial per a les persones grans que es troben soles.

1ª Fase per a la construcció d'una nova residència per a la gent gran (1) 2023 Reorientació

100%

Aquest objectiu es reformula atentent a les noves necessitats de la societat i es posa el focus en la redefinició d'un euqipament social que pugui atendre els nous models de cura de llarga durada de persones amb dependència.

Ampliació del servei d'atenció a domicili (5) 2022

100%

Reformular el Servei d'Atenció Domiciliària basant-nos en la integració del servei sanitari i social.

100%

CREIXEMENT DE L'ECONOMIA

Reforçar les potencialitats del territori i ser capaços de generar incentius per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Extensió de la fibra òptica al món rural (2) 2022

100%

Preservació de l'entorn rural (1) 2020

100%
100%

SUPORT A LA FAMÍLIA I ALS JOVES

Promoure i reforçar una xarxa integrada de recursos i serveis que donin suport a la família, millorant-ne l’acompanyament, la formació i la informació, posant el focus en el suport amb famílies amb necessitats específiques facilitem el benestar i la cohesió. L’acompanyament al jovent, és clau, oferint-los suport i orientació en la seva formació, feina, i en la seva arribada a la ciutat.

Pla d'intensificació de l'acompanyament i suport als joves i famílies (7) 2020

100%

Es preveu dur a terme una oferta d'activitats que treballin per a fomentar l'emancipació i empoderament de les persones joves a través d'una oferta d'oci i lleure educatiu així com facilitar tota la informació i acompanyament, tant a joves com a les seves famílies, per a la construcció dels seu propi itinerari vital.

Pla de suport a les persones en situació de vulnerabilitat (3) 2020

100%

Consolidació de l'Espai Familiar Municipal "El Remei" (1) 2021

100%

Espais i acompanyament als joves en la formació i inserció laboral (GPS) (3) 2022

100%

Els joves en la seva formació post obligatòria, en ocasions necessiten d'un acompanyament. L'administració recorre al creuament de les necessitats del jove, amb el disseny de polítiques formatives i necessitats empresarials amb la voluntat de poder garantir als nostres joves una inserció i formar part d'una ciutadania activa i equilibrada.

Traçar les línies estratègiques en polítiques de joventut pels propers quatre anys (1) 2021 Nova incorporació

100%

Es redactarà un nou Pla Local de Joventut que definirà les polítiques en matèria de joventut dels pròxims quatre anys.

Intensificació d'actuacions de l'equip de medi obert amb infants, adolescents i joves (2) 2020

100%

En un context social canviant, l’Ajuntament de Vic ja fa temps que aposta per realitzar un treball integral amb els infants, adolescents i joves de la ciutat, a fi d’assentar les bases socials, educatives, formatives i de valors de les noves generacions.

87%

ENFORTIR-NOS AMB LA CULTURA

Treballar per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania i fent d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica, on incidirem en la recuperació i conservació del patrimoni cultural i el coneixement de la cultura popular i tradicional com a eina d'identitat col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.

Adequació i millora del teatre "Espai ETC" (1) 2020

100%

L'espai ETC és un espai que ha superat una multitud d'etapes. Ha passat a funcionar fins i tot com a únic teatre de la ciutat quan l'Atlàntida estava en obres. Ha fet de centre cívic, de centre comunitari amb més activitat social... Com a ETC porta alguns anys funcionant però les deficiències físiques de l'equipament ha obligat a fer una aturada de dos anys per posar-lo a punt. El Pla d'Acció Cultural defineix aquest espai com un punt d'activitat cultural a l'entorn del cinema i el teatre i com a centre de creació.

Nova Biblioteca Pilarín Bayés per a la ciutat i la comarca (4) 2021

100%

El projecte de la nova biblioteca per a la ciutat i a la comarca introdueix nous elements més enllà dels evidents que amplien en superfície l'espai per a llibres i pels usuaris. Serà un lloc on hi passaran més coses, més activitat social i cultural, en forma d'executar i liderar projectes com un Media Lab, aules de formació, una sala d'actes, zona de residència musical, un bar-restaurant i l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana).

Consolidació com a projecte referent "El so de les cases" que uneix patrimoni i música (3) 2021

100%

Obrir almenys un cop l'any algunes cases públiques i privades per poder veure el seu interès patrimonial, i amenitzar la visita amb concerts breus de vint minuts.

Programa de residència artística que generi espais de creació artística per fomentar els equipaments culturals (3) 2021

75%

El Pla d'Acció Cultural de Vic (PAC 2018-2025) aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vic parla que la ciutat està ben proveïda d'espais artístics de formació (EMVIC, EARTVIC, Institut del Teatre, La Farinera, ...), d'espais d'exhibició artística (l'Atlàntida, l'ACVIC, l'ETC, Biblioteca i centres cívics, ....), però la mancança més important es detecta en espais per a la creació artística. En els propers anys cal potenciar molt més aquestes zones de creativitat per equilibrar més aquest triangle màgic del fet cultural a qualsevol lloc: formació-creació-exhibició.

Projecte de nous camins de finançament cultural "Mecenatge i Patrocini cultural" (1) 2023

50%

Creació d'una xarxa expositiva a la ciutat vinculada als equipaments (2) 2022

100%

Programació de concerts i espectacles en espais públics i potenciació d'espais fixos al carrer (3) 2021

79%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts escèniques (4) 2022

100%

S'ha creat el mecanisme de coordinació de les programacions escèniques, visuals i humanitats.

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la sociocultura i la cultura popular (4) 2020

100%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit del patrimoni (1) 2020

100%

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de la lectura i el coneixement (1) 2020

100%

El foment de la lectura agrupa diferents actors i entitats que hi treballen de manera dinàmica al llarg de l'any. També els agents privats com les llibreries de la ciutat. L'impuls que s'hi vol donar en forma d'actes i activitats fa necessària la creació d'una comissió que vetlli per poder fer projectes junts i en xarxa. També la projecció de la nova Biblioteca Pilarín Bayés obliga a que el treball entorn a la lectura, la cultura i el coneixement, prengui més força encara i tingui presència en diferents sectors socials.

Programació cultural atractiva i diversa en l'àmbit de les arts visuals i audiovisuals (2) 2020

50%

Desenvolupament del Pla Estratègic de la Fundació Atlàntida: EMVIC i CAE (1) 2023

90%

Vetllar i acompanyar en el desenvolupament del Pla Estratègic.

Donar visibilitat al patrimoni immaterial de la ciutat (2) 2020 Nova incorporació

100%

Desenvolupament del Pla Estratègic dels Centres Cívics (4) 2022

68%
87%

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

D'acord al principi de proximitat, l’objectiu és enfortir el model d'unitat territorial per garantir una major presència i atenció a la ciutadania a tots els barris de la ciutat i punts del municipi, reforçant la vessant preventiva i enriquint la xarxa relacional comunitària amb les entitats locals, el comerç i els equipaments i serveis de proximitat. La coresponsabilitat ciutadana amb l’administració seran claus per aconseguir un espai de respecte i convivència.

Prevenció i gestió de conflictes veïnals i comunitaris (2) 2021 reorientació

95%

S'acompanya la ciutadania en la resolució i gestió dels conflictes derivats de la convivència i les relacions personals, tant en àmbits privats com en escales de veïns/es, o bé en l’espai públic, a través de la mediació i altres eines de resolució de conflictes.

Intensificació d'actuacions per a la millora de la convivència als barris (4) 2020

100%

Consolidació dels Agents Cívics (2) 2021

100%

Els agents cívics esdevenen claus per a dur a terme les campanyes de sensibilització. La seva consolidació i presència a la ciutat esdevé necessària i molt enriquidora.

Potenciació de l'APP de seguretat ciutadana (2) 2019

85%

Intensificació dels controls de drogues (2) 2019

100%

Protecció Civil (3) 2020 Nova incorporació

100%

Pla de contingència d'ocupació il·legal de l'habitatge (2) 2020

30%
94%

DRET A L'HABITATGE

Facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius més desfavorits i també als joves a través de lloguers assequibles, així com promoure noves formes d’accés a l’habitatge, amb el lloguer cooperatiu com a marc estratègic. Promoure a través d’incentius la rehabilitació d’edificis amb incidència en els barris més degradats.

Intensificació del projecte InVic de rehabilitació per al reflotament d'habitatges buits (1) 2020

100%

Un habitatge buit pot esdevenir un habitatge assequible si trobem mecanismes que ofereixin garanties a la propietat i facilitin la inversió, que és el què es proposa amb el Projecte InVic.

Millora de l'accés a l'habitatge (6) 2021

89%
100%

INCENTIUS FISCALS

Reduir la pressió fiscal en relació a l'habitatge (4) 2020 Covid-19 Nova incorporació

100%

Foment de rehabilitació d'edificis residencials (1) 2022 Nova incorporació

100%
100%

GESTIÓ DE L'OPERATIVA DE L'EMERGÈNCIA - CÒVID19

Per fer front en la gestió de la pandèmia, l'Ajuntament dóna cobertura per garantir els serveis essencials que es presten a la ciutadania.

Adequació via pública i equipaments de la ciutat (2) 2020 Covid-19

100%

Adequació per a deixar distància de seguretat entre les persones i habilitar nous espais per a noves necessitats.

Adequació dels sistemes de treball i atenció al públic a les dependències municipals (2) 2020 Covid-19

100%

Noves maneres d'arribar al ciutadà: activació de "Cita Prèvia".

97%

ACCIÓ COMUNITÀRIA I COHESIÓ SOCIAL

Acompanyament a les associacions de veïns dels barris (4) 2023

96%

Consolidació i foment de la Taula d'entitats de diversitat funcional de Vic (1) 2022

100%

Projecte vertebrador del mosaic cultural i religiós de la societat vigatana (3) 2023

92%

Programa de suport i acompanyament a les entitats (1) 2023

100%

Foment de la llengua catalana (1) 2022 Nova incorporació

100%

La ciutat de Vic, compta amb una Comissió Lingüística, formada per 7 serveis de la ciutat que organitzen i dinamitzen formacions d'alfabetització i llengua catalana. Aquesta comissió es va formar l'any 2012, amb l'objectiu d'ordenar i coordinar totes les accions formatives envers l'aprenentatge del català a la ciutat. El 2021 es decideix fer un pas endavant i la comissió també comença a organitzar accions de sensibilització, per donar suport i embranzida a tots els processos d'aprenentatge del català que estan fent les persones vigatanes no catalanoparlants.