Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cal que Vic continuï avançant per esdevenir una ciutat verda, biodiversa i amb un espai públic de qualitat, que compti amb uns serveis exemplars, una mobilitat activa i sostenible i camini cap a una ciutat productiva i resilient.

9%

CREIXEMENT DE L'ECONOMIA

Reforçar les potencialitats del territori i ser capaços de generar incentius per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Actuacions de millora de polígons industrials (7) 2022

17%

1ª Fase del projecte per a la construcció d'un polígon industrial d'àmbit comarcal (1) 2023

0%
21%

ESPAIS I INFRAESTRUCTURES DE QUALITAT

Oferir a les persones que viuen a la ciutat, uns equipaments, unes infraestructures i uns serveis de qualitat. Fomentant espais de trobada, com la biblioteca Pilarín Bayés, l’entorn del riu, les adoberies o l’Atlàntida, entre d’altres.

Pla de convivència amb els animals (2) 2020

15%

Acompanyament a les associacions de veïns dels barris (2) 2023

15%

Inversió en actualització tecnològica de l'enllumenat públic (4) 2022

25%

Pla de reubicació de benzineres fora del casc urbà (1) 2023

10%

En aquest mandat, es fomentarà la reubicació de la benzinera tancada del Carrer Montserrat i la del Passeig de la Generalitat, desplegant la gestió del POUM, que les ha deixat fora d'ordenació.

Foment del projecte de trasllat del punt de venda de gas butà de la Serra-de-senferm (3) 2023

3%

Pla d'optimització de la recollida d'andròmines i trastos vells (1) 2021

10%

Millores en el paisatge urbà (2) 2023

50%

Obertura de nous espais comunitàris a la ciutat (1) 2020

100%

Aquests espais permetran acolllir-hi activitats i reunions per enfortir i promoure vincles entre el veïnat i fomentar la vida associativa del barri.

Creació d'un jutjat penal i ús de les sales de vistes penals (0) 2020

0%

Redacció del Pla Director del cementiri municiapal (0) 2020

0%

El document ha d'aborda com estructurar millor tot el recinte del cementiri i elaborar les línies bàsiques de futur immediat que s’han d'emprar per tal d’adequar les instal·lacions a les noves necessitats que apareixen pel que fa a l’entorn, accessos, millora interna, noves instal·lacions i noves sepultures, i definir el creixement futur oferint nous serveis.

Millora de places i espais verds (3) 2023

0%
100%

INCENTIUS ECONÒMICS

Promoure diferents beneficis fiscals i mesures d' estímul per tal de facilitar el desenvolupament de les polítiques públiques i afavorir-ne el seu assoliment.

Pla d'incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i edificacions en mal estat (1) 2020

100%
7%

ESPAIS SENSE OBSTACLES

Suprimir les barreres arquitectòniques, fomentar els itineraris sense obstacles i l'accessibilitat als edificis i espais públics.

Pla de revisió i millora de l'accessibilitat dins de la ciutat per a la mobilitat de persones (2) 2023

0%

Pla de millora d'accessos a les cases de pagès (3) 2023

13%