Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cal que Vic continuï avançant per esdevenir una ciutat verda, biodiversa i amb un espai públic de qualitat, que compti amb uns serveis exemplars, una mobilitat activa i sostenible i camini cap a una ciutat productiva i resilient.

71%

CREIXEMENT DE L'ECONOMIA

Reforçar les potencialitats del territori i ser capaços de generar incentius per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Actuacions de millora de polígons industrials (8) 2022

92%

1ª Fase del projecte per a la construcció d'un polígon industrial d'àmbit comarcal (1) 2023

50%
86%

ESPAIS I INFRAESTRUCTURES DE QUALITAT

Oferir a les persones que viuen a la ciutat, uns equipaments, unes infraestructures i uns serveis de qualitat. Fomentant espais de trobada, com la biblioteca Pilarín Bayés, l’entorn del riu, les adoberies o l’Atlàntida, entre d’altres.

Pla de convivència amb els animals (2) 2020

96%

Engloba les accions necessàries per permeten regular la convivència entre les persones i els animals i garantir el benestar de les mascotes.

Millora de places i espais verds (10) 2023

89%

Foment del projecte de trasllat del punt de venda de gas butà de la Serra-de-senferm (3) 2023

13%

Pla de reubicació de benzineres fora del casc urbà (2) 2023

75%

En aquest mandat, es fomentarà la reubicació de la benzinera tancada del Carrer Montserrat i la del Passeig de la Generalitat, desplegant la gestió del POUM, que les ha deixat fora d'ordenació.

Inversió en actualització tecnològica de l'enllumenat públic (4) 2022

88%

Millores en el paisatge urbà (2) 2023

83%

Obertura de nous espais comunitaris a la ciutat (1) 2020

100%

Aquests espais permetran acolllir-hi activitats i reunions per enfortir i promoure vincles entre el veïnat i fomentar la vida associativa del barri.

Creació del jutjat penal i ús de les sales de vistes penals (2) 2020

100%

Redacció del Pla Director del cementiri municipal (2) 2020

100%

El document ha d'abordar com estructurar millor tot el recinte del cementiri i elaborar les línies bàsiques de futur immediat que s’han d'emprar per tal d’adequar les instal·lacions a les noves necessitats que apareixen pel que fa a l’entorn, accessos, millora interna, noves instal·lacions i noves sepultures, i definir el creixement futur oferint nous serveis.

Executar les millores previstes en el Pla director del cementiri (3) 2022 Nova incorporació

100%

Rehabilitació i creació de nous espais per donar cobertura a noves necessitats: Arbre dels Records, habilitar zones per diferents cultures religioses, etc.

Desenvolupament del POUM (9) 2023 Nova incorporació

100%
100%

INCENTIUS ECONÒMICS

Promoure diferents beneficis fiscals i mesures d'estímul per tal de facilitar el desenvolupament de les polítiques públiques i afavorir-ne el seu assoliment.

Pla d'incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i edificacions en mal estat (2) 2020

100%
88%

ESPAIS SENSE OBSTACLES

Suprimir les barreres arquitectòniques, fomentar els itineraris sense obstacles i l'accessibilitat als edificis i espais públics.

Revisió i millora de l'accessibilitat dins de la ciutat per a la mobilitat de persones (2) 2023

92%

Millora d'accessos a les cases de pagès (2) 2023

83%