Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La transparència, el bon govern, la innovació tecnològica i l'accés a la informació permeten assolir més eficiència, agilitat i una millora del servei. L'Ajuntament de Vic té l'objectiu de facilitar que la relació de la ciutadania amb l'administració sigui més àgil i que doni resposta d'una forma dinàmica i proactiva.

55%

ENFOCATS A LA CIUTADANIA

El ciutadà està al centre de les polítiques públiques que desenvolupem.

Pla d'acompanyament i atenció al ciutadà (12) 2023

51%

Accions de transparència i rendiment de comptes (3) 2023

35%

Oferir un nou portal de seguiment del Pla d’Actuació Municipal (1) 2020

100%

Participació ciutadana (5) 2023

48%

Pla de millora en polítiques d'igualtat en les actuacions municipals i distintiu de gènere (7) 2020

49%

Cooperació al desenvolupament (2) 2023 Nova incorporació

50%
18%

L'ORGANITZACIÓ

Posar el focus en les persones, millora les organitzacions. Per això el desenvolupament del talent ens permetrà assolir nous reptes que ens planteja la societat i, d'aquesta manera, avançar cap a una administració més intel·ligent, estratègica, col·laborativa, innovadora, rigurosa, connectada, permeable i diversa.

Optimitzar i dimensionar el catàleg de llocs de treball ajustant-se a les necessitats de resposta de l'organització (2) 2020

55%

Aprovar la relació de llocs de treball per objectivar els llocs i ajustar les retribucions als llocs de treball.

Elaborar un protocol d'acollida i benvinguda a l'organització (0) 2020

0%

Elaborar un protocol d'acollida i benvinguda a l'organització.

Formació i mentoratge eina indispensable pel creixement organitzatiu (0) 2020

0%
14%

CIUTAT INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE

Mitjançant l’adopció de mesures basades en la tecnologia establir les bases per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania, per tal de fer la nostra ciutat més habitable i sostenible, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis.

Incorporació de noves tecnologies en la prestació de serveis (2) 2022

15%

Dissenyar l'estratègia de solucions de ciutat intel·ligent (2) 2021

12%