Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Jordi Boadas, Albert Castells i Pere Molist

dijous 06 de maig 2021

Vic supera la mitjana d’arbres per habitant recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

Es presenta el Pla Director del Verd Urbà que defineix els espais verds i arbrat que es té al municipi i estableix criteris i propostes de gestió futura.

L'Ajuntament de Vic ha presentat aquest matí, al barri de Sant Llàtzer, el Pla Director del Verd Urbà (PDVU), una eina de planificació de referència que defineix els espais verds i arbrat que hi ha al municipi i fixa quins són els criteris i propostes per millorar-ne la gestió.

El regidor de Manteniment i Serveis i Medi Ambient, Albert Castells, ha subratllat que es tracta d’un document de referència per continuar avançant cap a una gestió més moderna dels espais verds, adaptada a les necessitats ciutadanes i al canvi climàtic, potenciant la biodiversitat i l'ús eficient dels recursos que es disposen. El Pla és un dels elements que permet seguir desplegant el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per una la ciutat saludable, que incorpora la salut en el desplegament urbanístic de la ciutat.

“La biodiversitat i l'equilibri ecològic dels espais verds són claus pel benestar i la salut de la ciutadania i un pas més per adaptar la ciutat al canvi climàtic”, ha afegit Castells

Diagnosi i reptes per una ciutat encara més saludable

El Pla permet conèixer quina és la situació de les zones verdes de Vic a través d'un inventari detallat del verd urbà integrat en un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG), i alhora disposar d'una diagnosi actualitzada de l’estat de l'arbrat viari i dels espais verds del municipi.

A partir d'aquí, es pot definir una línia de treball per millorar la gestió del verd urbà i definir els criteris per fixar un model saludable, sostenible, adaptat al canvi climàtic i que millori la qualitat de la vida de qui hi viu.

El document mostra també els reptes i mancances de la ciutat recomanant noves tècniques i propostes concretes per millorar els espais verds de la ciutat i procurar un manteniment sostenible i eficient, ha destacat el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic, Jordi Boadas.

Uns 400 espais verds per la ciutadania

Vic disposa de 378 espais verds, dels quals 313 són espais verds urbans que poden ser utilitzats per la ciutadania, que ocupen més d’un i milió mig de metres quadrats de superfície (1.615.004 m²). Es tracta d’uns espais distribuïts en 60 parcs, 49 places i 17 jardins als que s’hi poden sumar elements viaris (rotondes i mitjanes) o espais verds en equipaments.

El Pla ha comptabilitzat 22.201 arbres de 142 espècies diferents, dels quals 9.014 (40,6%) són arbrat viari i 13.187 (59,4%) es troben en espais verds. Els arbres més nombrosos són el lledoner, el plàtan i el til·ler. A més, també hi ha 181 jardineres repartides per la ciutat que potencien la biodiversitat.

A Vic hi ha un arbre per cada dos habitants, una dada superior a la que recomana l’Organització Munidial de la Salut (OMS), que en recomana un per cada 3 habitants. Per tant, es tracta d’una dada molt positiva per la salut ambiental i de la ciutadania.

En la mateixa línia, cada vigatà disposa de 27,9m² d'espai verd, superior a la recomanada per l'OMS que és d’entre 10 i 15 m² per habitant.

Tot i que Castells s’ha mostrat satisfet per les dades recollides en el Pla, aprovat en el ple del mes d’abril amb l’única abstenció de Capgirem Vic, ha exposat que cal seguir fent millores i reconvertir la ciutat en un espai saludable que permeti tenir “un pulmó divers i sostenible”.

Millores plantejades en el verd urbà

El Pla planteja mesures per aplicar als espais verds com la falta d'arbrat gros (més de 6 metres d'alçada) per la millora ambiental, la reducció de la contaminació i el soroll, la millora de la biodiversitat i la reducció de la temperatura.

També detecta disfuncions en l'aixecament de voreres, un 13% de l'arbrat no està en un espai adequat, i l'excés d'homogeneïtat en els espais verds que desafavoreix la biodiversitat en el verd urbà.

“A partir de la diagnosi es fan diverses propostes per establir uns criteris generals i per la millora de la naturalització de la ciutat per seguir ampliant i mantenint l'espai verd urbà”, ha especificat Boadas.

El Pla Director del Verd Urbà redefineix el disseny dels carrers arbrats i dels espais de plantació i de les espècies, així com la millora en el sistema de reg per fer-lo més sostenible. A més, incideix específicament en el Puig dels Jueus, la zona del riu i l’entorn més proper fent propostes sobre com gestionar aquests punts. Finalment també planteja un estudi de costos de gestió i quines inversions caldria realitzar.

A la presentació del Pla, que ha tingut lloc al barri de Sant Llàtzer, també hi ha assistit Pere Molist, responsable tècnic de VicVerd, l’empresa encarregada del manteniment i gestió del verd urbà de la ciutat.