Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

dimarts 26 de juliol 2022

Vic obtindrà un nou local per ampliar el CAP del Remei

La mesura, que permetrà oferir un millor servei de salut a la ciutadania, es va aprovar amb l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i el PSC.

El ple va aprovar, amb l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i el PSC, la modificació de crèdit, finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que permetrà la compra d’un local adjacent al CAP del Remei per ampliar l’espai i oferir una millor atenció a la ciutadania.

Tal com va explicar la regidora d’Economia, Núria Homs, la ciutat necessita que els seus equipaments de salut millorin en qualitat i s’ajustin encara més a les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes i, per aquest motiu, l’Ajuntament comprarà el local adjacent per 160.000 euros.

Una altra necessitat per a la ciutat és la modificació del pla d'inversions per poder fer front a la inversió per a la millora de l'enllumenat i també a la puja de preus tan considerable que està patint tothom i que l’ajuntament no n’és exempt, va detallar la regidora Homs. Aquest crèdit extraordinari i suplements de crèdit per fer front a aquestes necessitats de ciutat seran dotats amb Romanent Líquid de Tresoreria per import total de 2.008.350,00 €.

La regidora va apuntar que “pel que fa a les modificacions del PAIF s'ha fet una revisió exhaustiva de totes aquelles partides de les quals es preveu un sobrant a final d'exercici, per tal de dotar un suplement de crèdit allà on faci falta: com és el nou projecte d'inversió de millores d'enllumenat”.

El regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, va alegrar-se per la bona iniciativa i de les inversions que fa CatSalut al CAP Vic Nord, “tot i que esperàvem que també s’hi fes una gran inversió”. Garcia va animar a fer una proposta més valenta perquè el CAP Vic Sud pugui tenir totes les garanties. Per altra banda, va mostrar el seu desacord en la partida destinada al Circuit d'Osona, apel·lant a la reflexió sobre “què podrien fer qualsevol club o entitats esportiva de la ciutat amb tant diners”. També va reclamar la importància de la millora de la passera del camí de Santa Eugènia i  l'adequació del pàrquing paisatgístic.

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va explicar que estan a favor de la compra del local del CAP del Remei. Cumeras considera que “els romanents s'han de fer servir per mesures excepcionals. En aquest cas, l'augment del preu de l'energia ho és”.

Per altra banda, Cumeras va apuntar que es modifica un 3% del pressupost total “No creiem que sigui gaire seriós modificar el pressupost mig anys després d'haver-lo aprovat. Dona la sensació que no teniu les línies ben definides”. També va destacar la importància de la partida de la passera de Santa Eugènia: “és important, perquè al mes d'abril dues persones hi van perdre la vida, si teniu un projecte de millora s'hauria de fer ja, o fa un any”.

Carme Tena va explicar que “compartim la majoria de les partides però no compartim que s'hagin de donar 100.000 euros al Circuit d'Osona”.

La modificació de crèdits finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2022 es va aprovar amb l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i PSC; mentre que la modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2022 i la modificació del PAIF 2022-2025 es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i PSC i en contra de Capgirem Vic.

Titi Roca va respondre que la partida del Circuit d’Osona, causada per l’increment de preus de l’asfaltat, és una mesura que  servirà també  per l’escola de ciclisme i la Guàrdia Urbana perquè en puguin fer ús i, que s’estudiaran les propostes realitzades pels grups municipals.

Anna Erra va afegir que “els dos CAP’s necessiten millores, i hem tingut converses amb els dos. Ens agradaria que tot el que traslladem a CatSalut es pogués fer, però ells han valorat que necessiten més millores el CAP Nord”. Pel que fa al CAP del Remei, “ens van demanar que necessitaven créixer i vam decidir que els ajudaríem a créixer. Es milloraran espais i gestió de cara la ciutadania. La nostra feina com ajuntament és estar al costat de la ciutadania i dels nostres CAP's per millorar-ne l'atenció”.

Núria Homs va apuntar que “els pressupostos es pensen molt de temps abans. No s'anul·la res, es posposa, perquè sabem la capacitat d'execució que tenim i sabem que hi ha projectes que si no executem saltaran i, per tant, hem fet l'exercici perquè ara no ho podríem executar”. Pel que fa al projecte d’enllumenat, ha explicat que ha estat molt canviant però que, finalment, s’ha trobat la fórmula per executar-ho. Finalment ha exposat que el projecte de la passera de Santa Eugènia està parat per l'ACA “no ens han autoritzat, i per tant, sabem que no el podrem executar”.

Enllumenat més sostenible

El ple va aprovar per unanimitat el projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, que permetrà canviar fins a 9.000 punts de llum de la ciutat per convertir-los en llum led i avançar cap a una ciutat més sostenible.

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va explicar que “passarem de 5 milions KWh de consum a poc més de 2 milions: més del 50% d’estalvi energètic”. Amb aquesta renovació també s’hi inclou la modernització dels 166 quadres elèctrics, que suposarà un salt endavant en la gestió de l’enllumenat, avançant cap a l’smart city, el control remot i la telegestió, que permetran una gestió més eficient del consum elèctric. Aquest projecte, que es portarà a terme en els dos propers anys, suposarà una inversió de 5 milions d’euros per a la qual s’ha sol·licitat una subvenció d’1 milió d’euros a la Diputació de Barcelona.

En la mateixa línia, i per unanimitat, es va aprovar el projecte executiu per una instal·lació d'il·luminació amb projectors led al camp de rugbi de la zona esportiva municipal. El regidor d’Esports, Titi Roca, va apuntar que es tracta d’una millora que s’anirà ampliant a tota la zona esportiva.

Reurbanització de la rambla dels Montcada

Amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC i Capgirem Vic es va aprovar inicialment el projecte de la reurbanització de la rambla dels Montcada que serà una adequació de tot el carrer amb una plataforma única i amb la previsió de zones amb arbres i vegetació. 

La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar que el pressupost és d’1 milió i mig d’euros i que s’obre un període d’exposició pública.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va mostrar-se a favor de la plataforma única, però considera que és massa dura. “Només hi ha dues zones toves amb bancs per seure i pot contemplar-se amb una zona molt estàtica”. La regidora va afegir, també, que troben a faltar arbres. “Només n’hi ha tres i veient les afectacions del canvi climàtic i que viurem en una onada de calor tot l’estiu, és bàsic i primordial que quan es repensi l’espai públic ja es pensi perquè sigui un refugi climàtic”. Dit això, Capgirem Vic va abstenir-se “amb l’esperança que ara puguem treballar conjuntament”, va apuntar Dinarès.

El regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, va comentar que no s’hi poden posar més arbres, però que s’hi poden fer més actuacions que cal contemplar.

Per la seva banda, Palmero, va convidar a tots i a totes a parlar-ne i a debatre les propostes per trobar solucions interessants tenint en compte que és un bon projecte.

Defensa de la igualtat

Per unanimitat es va aprovar el conveni de col·laboració entre el consorci d'osona de serveis socials i l'ajuntament de Vic per l'Oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBI.

La regidora d’Igualtat, Núria Vergés, va explicar que és una col·laboració que està sent un èxit que dona servei a tota la comarca. “És un conveni que continua les línies de l’anterior a l’espera del contracte programa per garantir la continuïtat del servei”.

També per unanimitat es va aprovar l'inici de l'expedient de modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida del vidre, cartró i andròmines i serveis de jardineria per l'ampliació de zones verdes.

El regidor de de Serveis i Medi Ambient, Albert Castells, va detallar que és una proposta d’ampliació del contracte de VicVerd corresponent a les noves necessitats de la ciutat.

Per la seva banda, la regidora de Capgirem Vic, Susanna Vives, va afegir que els agradaria saber el motiu que els ha fet canviar de pensament per incloure l’anella verda, l’entorn del Gurri, dins de les accions d’aquesta proposta.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Amb els vots a favor d’ERC i l’abstenció de Capgirem Vic i PSC es va aprovar el pla de mobilitat de Vic per als propers 6 anys i que treballa per una ciutat més segura, sostenible i saludable.

La regidora de Mobilitat, Fabiana Palmero, va explicar que hi ha quatre reptes. “Millorar la xarxa de transports; generar uns carrers atractius, segurs i saludables pensats per les persones; millorar la competitivitat; i millorar la governança i convivència cívica. Palmero, va apuntar, que hi ha al·legacions. “No totes s’han acceptat. Sí les del Departament de Polítiques Ambientals i les de l’ATM. El Pla de Mobilitat ens deixa molts reptes per poder assolir el model de ciutat que volem.

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, va alegrar-se per la notícia, però “lamentem que no s’hagin acceptat al·legacions de la ciutadania, entitats i col·lectius”.

El regidor de Capgirem Vic, Marc Camacho, va recordar que hi van votar a favor, però que ara no poden votar a favor perquè “ens dol que no s’hagin tingut en compte al·legacions d’entitats o col·lectius. La nostra voluntat política és molt diferent”, va afegir.

En la mateixa línia, la regidora del PSC, Carme Tena, va apuntar que inicialment van votar a favor, però, després d’una reunió amb el veïnat i comprovant incito les molèsties prefereixen abstenir-se.

La regidora, Fabiana Palmero, va lamentar els vots en contra, però va agrair a tots i a totes la feina feta i conjunta que s’ha realitzat. 

Amb els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i l’abstenció del PSC, es va aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de gestió de l'aparcament regulat a la calçada, en règim de concessió administrativa.

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, es va mostrar en contra ja que “no va en línia amb el nostre model de gestió”.

En el mateix sentit, la regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va recordar que en el seu moment ja van votar en contra i que, per tant, ara ho tornen a fer ja que el projecte deixa 8 persones al carrer. “Més que un expedient de contractació s’està aprovant un expedient d’acomiadament”, va detallar.

El ple va aprovar per unanimitat el reconeixement extrajudicial de crèdits de les factures del servei de monitoratge de l'activitat física per la gent gran. El regidor, Titi Roca, va detallar que s’ha fet un contracte menor per aquestes activitats i que s’ha allargat tres setmanes. “En lloc d’aturar l’activitat volem seguir apostant per tenir activitat física per a la gent gran”.

Bon estat dels comptes

Amb els vots a favor d’ERC i del PSC i l’abstenció de Capgirem Vic es va aprovar el compte general de l’Ajuntament de Vic de l’exercici 2021 que suposa, tal com va explicar la regidora, Núria Homs,  un increment dels ingressos respecte al 2020 superior al també increment de les despeses de 2020:

Execució total despesa: 77 %

Despesa total per habitant 2020: 1.197 €, en la línia dels últims anys, per sobre dels 1.000 €.

Execució d’ingressos corrents: 1.02 %. “Hem tingut ingressos no controlables com l’ICIO i la plusvàlua, que hem anat per sobre del previst. També en la participació en tributs de l’estat, on hi ha hagut liquidació molt positiva de l’exercici 2019”, ha detallat la regidora.

Execució total d’ingressos: 80 %. “Tenim el 54 % d’Autonomia fiscal que seria el que recaptem d’ingressos propis (tributs, taxes i preus públics), sobre el total d’ingressos que tenim”.

Pressió fiscal per habitant: 709,15 €.

Per unanimitat es va aprovar la modificació de la plantilla de personal de l'ajuntament de Vic per a l'any 2022 per inclusió de les places aprovades en l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació pública temporal.

La regidora d’Economia, Núria Homs, va apuntar: “Fa uns plens vam aprovar l’estabilització dels llocs de treball de l’Ajuntament de Vic, però faltaven 4 places que provenien de subvencions”.

Condemna a l'espionatge polític

Durant la sessió es va aprovar, amb vots a favor d’ERC i Capgirem Vic i amb l’abstenció del PSC, la moció presentada pel grup municipal de JuntsXCat, en nom del Consell Local per la República de Vic, de condemna a l'espionatge polític. La seva regidora, Anna Alemany, va defensar la moció recordant que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari elaborat per l’empresa israeliana NSO, que només és venut a estaments governamentals, és a dir, a estats.

Alemany va afegir: “l’ús il·legal antidemocràtic i sistemàtic, de programari espia contra polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats, s’emmarca en la persecució contra milers de ciutadans per defensar la independència de Catalunya, de manera pacífica. Totes les forces democràtiques haurien d’alçar-se enfront de la vulneració de drets especialment per a garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques. Aquest cas d'espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea”.

Per a tots aquests motius, l’Ajuntament de Vic:

 1. Condemna l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.
 2. Manifesta el seu suport i tota la seva solidaritat a les almenys 65 persones que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del 
 3. Exigeix al Govern de l’Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s'assumeixin les responsabilitats a tots els nivells pertinents davant d'aquesta pràctica il·legal.
 4. Reclama l'adopció urgent per part de l’Estat de les mesures per eradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d'espionatge i persecució per defensar un projecte polític.
 5. Reafirma el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics.
 6. Es compromet a protegir i preservar els drets dels regidors i treballadors d’aquest consistori i, als ciutadans oferint un servei d’anàlisi de mòbils i aparells informàtics i en el cas de demostrar-se, oferir suport legal i personar-se en les causes que s’obrin.

La regidora d’ERC, Maria Balasch, va apuntar que aquesta forma d’espionatge vulnera drets com el dret a la participació política. “L'estat espanyol està al darrera de tots aquests fets que vulneren una llista de drets fonamentals. Aquests fets tenen un objectiu concret. L'ús d'aquesta eina s'ha fet servir més enllà d'Espanya i ja s'està estudiant a la Unió Europea. Les declaracions de la ministra de Defensa reconeixent els fets són impròpies d'un estat democràtic”, va detallar.

La regidora de Capgirem Vic, Susanna Vives, va afegir: “Fa un temps 11 comptes van ser suplantats i es van agafar dades. Hagués estat bé incloure més casos i no passar per alt altres accions que s’han dut a terme”.

Per la seva banda, la regidora, Carme Tena, del PSC, va mostrar-se en contra de l’espionatge polític il·legal. “Entenem la preocupació. Qualsevol espionatge il·lícit és intolerable i condemnem qualsevol acció il·legal”. Per sobre d'això, “cal mantenir la relació entre Espanya i Catalunya. Tenim una relació millor, que cal mantenir”.

Itinerari segur i accessible per a vianants i bicicletes

Per unanimitat es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Capgirem Vic per l'habilitació d'un itinerari segur i accessible per a vianants i bicicletes per l'antiga traça de la carretera N-141D. El seu regidor, Roger Cumeras, va explicar que, des que existeix la rotonda entre Sant Llàtzer, les Quatre Estacions i Calldetenes, hi ha una discontinuïtat en l’itinerari a peu al llarg de la carretera de Sant Hilari de Sacalm a banda i banda de la rotonda. Un fet que implica que l’itinerari que cal fer des del final del passeig paral·lel a la N-141D de Sant Llàtzer fins a la cruïlla de la carretera de Sant Hilari de Sacalm i el carrer de la Primavera (Vic) és d’uns 480 metres, quan en línia recta, la separació entre els dos punts és de 325 metres. Aquest increment de la distància il·lustra la problemàtica falta de permeabilitat de la rotonda.

Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, l’elevada intensitat de trànsit de vehicles motoritzats a la carretera N-141D fa que la gran majoria d’usuaris de la bicicleta utilitzen el passeig paral·lel a la N-141D, classificat com a “pista ciclable” per l’ajuntament i no la carretera. Per tant, de nou, implica un increment del recorregut si es ve o es va a la part sud de les Quatre Estacions o a Calldetenes pel carrer Gran, a més de la necessitat de transitar per la rotunda junt amb els vehicles motoritzats, la qual cosa desincentiva l’ús de la bicicleta als usuaris amb menys pràctica o potencials. Com alternativa, els usuaris de la bicicleta poden transitar per l’interior del parc de les Quatre Estacions per evitar la rotonda, però hi ha perill d’entrar en conflicte amb vianants. En aquest sentit, també hi ha usuaris de la bicicleta que prenen el camí d’arriscar-se creuant la carretera entre el passeig i l’antiga traça, ja sigui a peu o dalt de la bici, per tal d’escurçar el recorregut.

La reurbanització del carrer Gran de Calldetenes, que comprèn també la part de la carretera de Sant Hilari de Sacalm a l’est de la rotonda i de la qual recentment han començat les obres, potenciarà la mobilitat a peu en aquest eix, així com també parcialment la mobilitat en bici.

Per tant, es pot preveure que la mobilitat a peu i en bicicleta entre els nuclis urbans de Vic i Calldetenes té potencial d’augmentar, pel que caldria fer que l’àmbit de la rotonda no continuï sent un obstacle amb l’actual discontinuïtat ni tampoc un perill per a la seguretat. La proposta per satisfer la necessitat és l’habilitació d’un itinerari compartit, accessible i segur per a vianants i bicicletes entre el final del passeig paral·lel a la carretera N-141d venint de Sant Llàtzer i la cruïlla c. Bon Aire - Carretera Sant Hilari Sacalm-camí de Can Gorchs.

L’itinerari comprendria la creació d’un pas de vianants i bicicletes a la carretera just abans d’accedir a la rotonda (venint de Sant Llàtzer), que podria ser sobreelevat o amb les mesures reductores de la velocitat dels vehicles motoritzats que es valoressin més adients.

També es proposa habilitar un accés al nou itinerari des de la cruïlla carrer Vilalleons-lateral de la ctra. de Sant Hilari Sacalm, per fer-lo accessible al veïnat de les Quatre Estacions de la part sud de la carretera.

Cal tenir en compte que actualment, si no es vol cometre cap imprudència, el veïnat d’aquests carrers i del camí de Can Gorchs ha de recórrer a peu més de 900 metres i entrar al terme municipal de Calldetenes per tal d’arribar al començament del passeig paral·lel a l’N-141d

Per aquests motius, el grup municipal Capgirem Vic, van proposar al ple l’adopció dels següents acords:

 1. Adoptar la proposta d’habilitar un itinerari compartit, accessible i segur per a vianants i bicicletes per l’antiga traça de l’N-141d entre Sant Llàtzer i les Quatre Estacions i Calldetenes, per tal de millorar la permeabilitat de la rotonda.
 2. Fer la petició de l’actuació proposada a la Diputació de Barcelona, en aquells aspectes en què sigui de la seva competència i donar compte de la resposta al Ple de l’Ajuntament.
 3. Informar els Grups Municipals de l’Ajuntament de les competències concretes que té l’Ajuntament de Vic sobre els terrenys pels quals es proposa habilitar l’itinerari per a vianants i bicicletes.
 4. Demanar a la Direcció d’Obra del projecte de reurbanització del carrer Gran de Calldetenes els canvis necessaris i factibles dins l’àmbit del projecte que afavoreixin la permeabilitat de la rotonda a peu i en bicicleta i la compatibilitat amb l’actuació proposada.
 5. Comprometre’s a incloure l’actuació proposada, per la part que correspongui a l’Ajuntament de Vic, als pressupostos municipals de l’exercici de l’any 2023.
 6. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal d’Osona, a l’Ajuntament de Calldetenes, a les AAVV de les Quatre Estacions i de Sant Llàtzer i a Osona amb bici.

El regidor d’ERC, Albert Palou, va mostrar-se a favor de la moció afegint que hi ha més zones que caldria millorar. En la mateixa línia, la regidoria del PSC, Carme Tena, va recolzar la moció.

Per la seva banda, la regidora d’urbanisme, Fabiana Palmero, tot i que va mostrar-se satisfeta de la moció, va aportar que s’està treballant amb la diputació per fer un altre projecte ja que amb el temps “volem que es pugui fer l’enllaç amb el carrer Gran de Calldetenes”. Cumeras va alegrar-se de l’aprovació de la moció.

Precs i preguntes

El grup municipal de Capgirem Vic va demanar que s’informés al grup de seguiment de l’ETC sobre la gestió de l’espai. També va demanar si s’havia realitzat el contracte de subministrament i col·locació d’elements separadors per a carrils bici.