Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carrer Manlleu de Vic

dimecres 08 de juliol 2020

Vic obre la convocatòria per ajudar als comerços i serveis de proximitat amb 570.000 euros

La convocatòria d'ajuts econòmics per fer front a la pandèmia s'obre aquest dijous i es podran sol·licitar fins al 30 de juliol de forma telemàtica.

Aquest dijous l’Ajuntament de Vic obre la convocatòria per poder sol·licitar els ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic. Les bases reguladores dels ajuts, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), especifiquen que es tracta d’un programa d'ajuts per a comerços de proximitat i serveis a les persones afectats per la pandèmia amb l'objectiu de promocionar el manteniment de l'exercici d’aquestes activitats.

Es diferencien tres tipus d'ajudes:

  • Grup A: Ajuts destinats a aquelles activitats que han hagut de tancar, per ordre ministerial, la seva activitat durant un període.
  • Grup B: Ajuts per a aquelles activitats que no estaven obligades a tancar però que no han pogut treballar o han tingut pèrdues considerables.
  • Grup C: Ajuts per les parades del mercat de marxants del municipi de Vic, que també han vist suspès l'exercici de la seva activitat i la seva reobertura no ha estat possible en la seva totalitat.

Per presentar les sol·licituds dels ajuts, les persones beneficiàries han de complir una sèrie de requisits i el termini s'estendrà des d'aquest dijous 9 de juliol fins al 30 de juliol de 2020. Les sol·licituds s'hauran de presentar, exclusivament, de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic, omplint el model normalitzat, que serà signat per la persona interessada o representant legal de l'entitat. A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació requerida que s'especifica a les bases reguladores.

Imports dels ajuts i criteris d’atorgament

La dotació màxima dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de 570.000 euros. Bet Piella, regidora de Comerç, Promoció Econòmica i Ocupació, subratlla que amb aquesta partida pressupostària l’Ajuntament té la voluntat “d’estar al costat del comerç i els serveis de proximitat i donar-los un cop de mà perquè pugui afrontar les dificultats causades per la pandèmia i continuïn sent un dels motors econòmics de la ciutat”.

La quantitat màxima de l'ajut atorgat serà de 800 euros per establiment o activitat que declara que ha hagut de tancar, per ordre ministerial, la seva activitat, d'acord amb els requisits que demanen les bases i segons els barems establerts. Per a les activitats que declaren que no estaven obligades a tancar i que acreditin un descens de la seva facturació d'almenys un 40% en el període subvencionable respecte el primer trimestre de l'any 2019, l'ajut serà de 500 euros. Piella recorda que per a les activitats del grup C, hi haurà un 30% de l'import que hagués correspost a la persona titular de la parada o parades per les taxes anuals d'ocupació de la vida pública de l'exercici 2020, amb un màxim de 250 euros.

Els criteris d'atorgament dels ajuts són la conformitat de la sol·licitud amb els requisits establerts per aquestes bases, la disponibilitat pressupostària fixada per la convocatòria i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds o fins a l'esgotament del pressupost disponible. El termini per a l'atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Foment de l'associacionisme

Aquesta setmana l’Ajuntament ha signat l'addenda del conveni amb la federació d'associacions de comerciants Vic Comerç, a través del qual rebrà 25.000 euros, amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme i donar continuïtat al servei del lliurament de la compra a domicili i professionalitzar-la.

Piella remarca que gràcies al conveni tots els establiments que s'adhereixen a la iniciativa podran oferir el servei de repartiment a domicili, de forma totalment gratuïta, des d’ara i fins a la campanya de Nadal. El repartiment, del que l’Ajuntament n'assumirà el cost, es farà a través de dues entitats socials: ADFO i Areté.