Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple mes de maig

dimarts 03 de maig 2022

Vic millorarà l’accessibilitat d'un tram del carrer del Botànic Micó

La proposta de millora es va aprovar per unanimitat i és fruit del compromís de l’equip de govern amb ERC per a l’aprovació dels pressupostos de l’any passat.

El ple de Vic va aprovar ahir per unanimitat el projecte de millora d'un tram del carrer del Botànic Micó, que uneix el barri de Santa Anna i la plaça d'Osona, i que permetrà millorar l'accessibilitat tant per a vehicles com per a vianants. Una iniciativa fruit de l’acord de l’equip de govern amb ERC per a l’aprovació dels pressupostos municipals de l’any passat.

La regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Fabiana Palmero, va explicar que després de l'aprovació inicial en ple del mes de febrer es va fer una reunió amb el veïnat de la que en van sorgir diverses al·legacions: sobre passos de vianants, millores als embornals, sobre mantenir la pista de petanca i futbol existent i incloure l'asfaltatge de tot el carrer per temes d'accessibilitat.

Palmero va detallar que tècnicament s'han acceptat tots els punts a excepció de l’asfaltatge de tot el carrer perquè no està justificada per temes d’accessibilitat. Cal tenir en compte que des de l’àrea de Manteniment i Serveis es treballa diàriament perquè la ciutat estigui a punt.

Com que les millores acceptades suposaven una modificació substancial del 20% del pressupost del projecte, l’aprovació inicial per millorar el carrer del Botànic Micó es va tornar a portar a aprovació al ple perquè segueixi tot el recorregut administratiu pertinent i les exposicions públiques corresponents.

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va congratular-se que es tirés endavant amb un compromís pactat amb l’equip de govern pels pressupostos municipals de l’any passat.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, es va mostrar satisfeta que es modifiqués el projecte perquè ho havia demanat el veïnat. A més, va demanar que es incloure a la ciutadania des del primer moment de redactar els projectes per evitar repetir procediments administratius.

Per altra banda, també es va aprovar per unanimitat la regularització comptable del programa INVIC i la transferència a Impulsvic (Oficina Local d’Habitatge) per a la rehabilitació d'habitatges.

La regidora d'Habitatge, Fabiana Palmero, va explicar que el programa subvenciona un percentatge de les obres per fer habitables pisos en desús. Un 25% va a fons perdut i el 75% a manera de préstec que s'ha de retornar a ImpulsVic sense recàrrec.

També per unanimitat es va aprovar el projecte executiu de recuperació de riberes del riu Gurri al sector de Les Casasses. Tal com va afirmar el regidor de Món Rural i Medi Ambient, Albert Castells, és un projecte important per fer créixer en 7 hectàrees l'anella verda que encercla la ciutat.

La Biblioteca Pilarín Bayés més a prop

Amb els vots en contra d'ERC i Capgirem Vic i l'abstenció del PSC es va aprovar l'adjudicació de la contractació per la concessió de la gestió i l'explotació del servei públic local d'aparcament de la biblioteca Pilarín Bayés

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras, va explicar que defensen la gestió directa del servei, i no la seva externalització, ja que si s'hi optés el rèdit podria reutilitzar-se per la nova Biblioteca o d'altres serveis municipals.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va voler felicitar un dels homes més rics del món, de Fomento, que ha estat qui ha guanyat la concessió de la gestió i explotació de l'aparcament de la nova Biblioteca, va afegir.

“Creiem que es podria haver gestionat amb una de les noves places que es crearà per aquest servei i sense regalar res a ningú. Vostès governen la ciutat i la seva manera de gestionar-ho és derivant-ho, privatitzant-ho i desentendre's de la qüestió. Demanaríem que prou", va demanar Dinarès.

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va subratllar que governen la ciutat perquè se’ls ha fet confiança i revalidat perquè podria ser que les decisions i la manera de fer no hagin desagradat a la ciutat.

Erra va deixar clar que a l’Ajuntament es treballa bé i que com a administració pública no es regala res a ningú, com havia insinuat la regidora Carla Dinarès. “Poden agradar més o menys les decisions, però les coses es fan sobre la llei, per això demanaria que fossin curosos amb la bona feina que es fa en aquesta casa", va reblar l’alcaldessa.

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras, va lamentar la manca de consens i va subratllar que també respecten la feina tècnic de la casa i en la mateixa línia també es va pronunciar Dinarès.

Per unanimitat es va aprovar l'expedient de contractació del servei de bar-restaurant, en règim de concessió administrativa, de la nova biblioteca Pilarín Bayés.

Tal com va explicar la regidora de Cultura, Bet Piella, el bar-restaurant és clau per tota l'oferta que s'hi vol programar. "El mes d'abril van començar les visites per conèixer de primera mà la nova Biblioteca Pilarin Bayés. Tota la senyalització anirà en consonància amb la nova imatge corporativa i ja ha entrat el primer mobiliari en aquest nou equipament cultural", va afegir.

Més polítiques d’habitatge

Per unanimitat es va aprovar la contraprestació per l'any 2022 relatiu al conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vic per la cessió de la gestió de l'ús de 4 habitatges de titularitat pública administrats per la mateixa agència.

La regidora d'Habitatge, Fabiana Palmero, va explicar que l'any 2019 es va signar un conveni per cedir la gestió de pisos per a persones amb necessitats especials, i que cada any s'actualitzen els preus i calia tornar a aprovar el conveni.

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras, va mostrar-se satisfeta de l'aprovació del conveni i va afegir, "celebraríem que s'ampliés el parc d'habitatge municipal i tenir més habitatge social per pal·liar els problemes per accedir a l'habitatge".

La regidora del PSC, Carme Tena, va explicar que el seu vot favorable es devia al fet que no poden votar en contra de les accions que fomenten l'accés a l'habitatge públic. "En tot cas, els resultats fets en les polítiques d'habitatge és pràcticament nul·la. Es podia haver fet molt més, però mai ha estat una prioritat", va afegir. A més, va instar a la Generalitat a fer més polítiques actives d’habitatge.

La regidora Palmero va afegir que la gestió dels 4 pisos és molt important. "En comptes de gestionar-se com a habitatge ordinari són per a gestions imminents. Sabem que hem de treballar per comptar amb més habitatge social i el programa InVic (ajuts per fer habitables pisos buits en desús amb el compromís de cedir-los a la borsa de lloguer assequible durant 5 anys) està funcionant prou bé". En aquest sentit, va anunciar que s’està treballant perquè a la zona de Genís Antel es puguin reformar pisos i aconseguir uns vuit pisos socials nous.

Millores en projectes de ciutat

Amb l'abstenció de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de crèdits del pressupost municipal de l'exercici 2022.

La regidora d'Economia, Núria Homs, va explicar que amb aquesta modificació es generen nous ingressos de la venda de patrimoni i es milloren dos dels projectes importants que tenim a la ciutat, el Vicpuntzero i el projecte de les Adoberies, amb dues expropiacions.

"Amb la modificació de crèdit es permetrà millorar els Casals d'Estius municipals i també es donarà suport l'AFA de l'Escola Estel pels seus Casals d'Estiu", va afegir Homs.

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va afegir: "No s'ha explicat que s'expropia només un 25% de la plaça de la Noguera, i no el 100% com voldria el veïnat. Una plaça amb molta rellevància i que s'hauria d'expropiar en la seva totalitat sense cap mena de dubte."

Al costat de les persones

Amb els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar ratificar la modificació dels estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, va explicar que es tracta de la ratificació de l'adhesió al Consorci perquè el Consell Comarcal d'Osona en gestiona el servei d'atenció a domicili i s'han modificat els estatuts perquè l’Ajuntament pogués formar part de la governança.

La regidora de Capgirem Vic, Susanna Vives, va al·legar que des del grup municipal no creuen en l'externalització i aposten per la gestió directa.

En la mateixa línia amb els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar el conveni entre el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'Ajuntament de Vic per a l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili.

Núria Homs va detallar que 152 persones reben atenció domiciliària a Vic i la meitat tenen més de 85 anys. "Apostem per aquest servei d'atenció a domicili i amb uns criteris comuns. L'encomana ens porta un valor afegit amb una mateixa prestació de serveis a Vic i comarca", va afegir.

Per unanimitat es va aprovar la modificació provisional de l'ordenança general de preus públics per la prestació dels serveis de les escoles bressol municipals, l'escola de música, l'escola de dibuix, els casals d'estiu municipal i l'espai familiar.

La regidora d'Educació i Joves, Elisabet Franquesa, va detallar que s'incorpora un nou plantejament perquè infants de la ciutat puguin dinar amb carmanyola amb un preu mòdic de 2 euros als Casals d'Estiu Municipals.

Manteniment i serveis de ciutat

Per unanimitat es va aprovar l'increment de preus unitaris al personal, per aquest any, del contracte de gestió del servei de recollida selectiva de residus a favor de la societat mercantil de capital mixt VialnetVic i aprovar l'autorització i disposició de la despesa.

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va explicar que atenent els plecs i condicions de VialnetVic suposa una puja d'un 1,42%, com consta en els acords, per fer front a l'increment del contracte.

Amb l'abstenció d'ERC i els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar la segona pròrroga de la durada de la societat d'economia mixta Vicverd. L’empresa que gestiona el contracte dels serveis de manteniment dels espais verds, jardineria, recollida de vidre, cartó i andròmines de de Vic.

Albert Castells va reafirmar que la voluntat pública és licitar un nou servei de gestió del manteniment del verd urbà i com que el procediment administratiu no està iniciat cal prorrogar aquest servei.

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va explicar que davant les pròrrogues sistemàtiques s’abstindrien sistemàticament també. "En el darrer ple es va aprovar la creació de l'Organisme Autònom que l'ha de gestionar i els hi diem que així no", va afegir.

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va detallar que l'empresa mixta VicVerd es va crear fa 10 anys i el març del 2020 ja es va fer una primera pròrroga, d'un any, per estudiar la seva dissolució. "Ens sap greu, ja els hi vam fer confiança i haurem de votar-hi en contra", va afegir.

El regidor Castells va recordar que tenen una proposta política sobre la taula i l'administració té uns tempos que cal respectar. “Cal dir que també depèn d'una gestió comarcal que s'està treballant i no es poden saltar els passos", va concloure.

Relació de llocs de treball

Per unanimitat es va aprovar la segona modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vic per a l'any 2022. La regidora de Recursos Humans, Núria Homs, va detallar que després d'haver aprovat una relació de llocs de treball calia aprovar per ple les modificacions que es facin en la plantilla.

Amb l'abstenció de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vic i l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM) per a la incorporació de nous llocs i la modificació de la fitxa de funcions de llocs existents.

Més punts aprovats

Amb l’abstenció de Capgirem Vic es va aprovar desestimar el recurs contra la sanció de 751 euros per una infracció greu de l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals potencialment perillosos a la via pública.

Per unanimitat es va aprovar la rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyents a l'Ajuntament de Vic a data 31 de desembre de 2021.

La regidora del PSC, Carme Tena, va voler agrair a la secretària del consistori que els fes arribar la petició, després de mesos llargs reclamant-ho.

Precs i Preguntes

ERC va demanar pels aparcaments en zones verdes de la ciutat durant les Fires i Mercats i per la situació dels Centres d’Atenció Primària de Vic; Capgirem Vic va demanar pels murals del riu Mèder; i el primer tinent d’alcaldia Josep Arimany va informar que havia deixat de ser diputat provincial per cedir el càrrec a l’alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer.