Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aparcament de farmàcia

dimecres 19 d’octubre 2022

Vic inicia una prova pilot per a millorar la gestió de la distribució urbana de mercaderies

El projecte sorgeix del programa EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, i que a Vic es treballa a través d’un grup local.

En el marc del projecte S+LOADZ, Vic inicia una prova pilot per a millorar la gestió del repartiment de mercaderies (distribució urbana de mercaderies), per fer més sostenible, segura i saludable la distribució urbana de mercaderies a la ciutat i la compra dels clients utilitzant tecnologia.

El projecte sorgeix del programa EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, i que es treballa a la ciutat a través d’un grup de treball local, format per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament, i per representants d'entitats locals i associacions amb un paper important en els àmbits de treball de Vic, com son Vic Comerç, la fundació Areté, que des d’Osonament i juntament amb l’associació ADFO ja estan fent activitats de distribució urbana de mercaderies amb cargobikes, i amb representació de les farmàcies de la ciutat. 

Programes pilots

Dins d’aquest programa europeu a Vic es desenvoluparan, durat aquest any, 4 programes pilot: millora de la gestió dels aparcaments permesos a les illes de vianants; millora del servei al ciutadà que necessita accedir d’urgència a les farmàcies en vehicle privat; millora de les condicions d’aparcaments dels cargobike i, avaluació de l’impacte de les mercaderies al centre de la ciutat.

• Habilitar places d’estacionament per a farmàcies i regular-ne el temps d'estacionament. 

L’objectiu d’aquesta prova pilot és reduir la indisciplina d'aparcament per motius d'accés a les farmàcies, que es produeix actualment de manera habitual. A més a més, es vol millorar el benestar de les persones que necessiten arribar a una farmàcia de manera ràpida i senzilla en un vehicle privat, i garantir una plaça d'aparcament per a la distribució de mercaderies a les farmàcies.

Vic disposa de 15 farmàcies que donen servei diari i de guàrdies a la ciutat i a municipis veïns. La distribució d’aquestes farmàcies a la ciutat possibilita l’accés a peu, però hi ha ocasions en que cal accedir-hi en vehicle privat. Per tal de facilitar l’accés a la compra de medicaments o materials necessaris en moments d’urgències sanitàries, l’Ajuntament ha habilitat una plaça d’aparcament a cada una de les farmàcies per tal de poder fer aquestes gestions de necessitat.

Així doncs, aquestes alces podran ser utilitzades durant 10 minuts per a clients de les farmàcies per a fer compres d’urgència i per a repartidors de medicaments que subministren les farmàcies.

Aquestes places estan senyalitzades de la següent manera: 

   
Com aparcar
 
 
 
 
 

• Millora de la regulació i control de les operacions de càrrega i descàrrega i estacionament per motius comercials i residencials a les illes de vianants de la ciutat.

L’objectiu és reduir la indisciplina d'aparcament per activitats de càrrega i descàrrega a les illes de vianants, tant per part dels professionals com també per part dels clients dels comerços ubicats en les mateixes i per part dels veïns que hi viuen. A més a més, es vol millorar el benestar de les persones que passegen, viuen i compren a les illes de vianants.

Les illes de vianants son zones de la ciutat on se’ls restringeix la circulació de vehicles motoritzats amb l’objectiu que esdevinguin entorns calmats i amables, on els vianants han de poder gaudir de tot el vial i tenir prioritat sobre la resta de vehicles de transport.

L’ordenança de mobilitat i seguretat viària vigent permet que els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega de mercaderies puguin aparcar a les illes de vianants el temps imprescindible per a fer càrrega o descàrrega. Alhora, permet 10 minuts d’estacionament a la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones.

Amb el projecte Z+LOADS s’implementa, a mode de prova pilot, la utilització de la tecnologia per tal de regular el temps autoritzat a aparcar als vehicles, segons siguin vehicles que fan càrrega o descàrrega o encotxament i desencotxament de persones.

 
 
 

Com aparcar?

Tots aquells vehicles que hagin d’aparcar hauran d’estar registrats a l’APP de “Parkunload” i indicar l’hora d’arribada i de finalització de l’estacionament, i fer-ho dins del temps autoritzat que els indicarà l’aplicació mòbil.

Els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega disposaran de 30 minuts per a fer aquestes operacions; i la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones continuaran disposant dels 10 minuts que disposen actualment.

 
 
 
 

• Millora les condicions d’aparcament de les “cargobikes” per a les activitats de repartiment de mercaderia. 

L’objectiu és permetre l'estacionament de cicles que realitzen distribució de càrrega i descàrrega de mercaderies a les zones d’aparcament gestionades amb l'aplicació Parkunload, i incentivar l'ús de la cargobike per al lliurament de mercaderies a la ciutat.

• Obtenir informació sobre l'impacte de l'aplicació de restriccions d'aparcament a les places d'aparcament Z-DUMA en episodis de contaminació ambiental. 

L’objectiu és avaluar l'impacte que la regulació de l'aparcament de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies, segons l'etiqueta ambiental i en episodis de contaminació atmosfèrica declarada, tindria en els aparcaments de la ciutat regulats amb la tecnologia Parkunload.

EIT Urban Mobility

Vic participa en el projecte S+LOADZ, amb el qual es busca transformar la distribució urbana de mercaderies per fer ciutats més competitives i més pensades per a les persones.

Aquest projecte, amb durada d’un any, es desenvolupa sota el paraigua de la convocatòria d'innovació 2021 d'EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea que cofinança el projecte, amb l’objectiu d’accelerar el canvi cap a una distribució urbana de mercaderies sostenible i intel·ligent, implantant una aplicació mòbil que permet gestionar i controlar l’ús de les places d’aparcament per a aquests usos.

Aquest projecte s’està treballant amb la col·laboració de 5 empreses europees del sector privat, 2 instituts/centres de recerca i les ciutats de París, Argenteuil, Ankara i Madrid com a observador, que permeten situar Vic al costat de grans capitals. Si bé cada ciutat adapta el projecte a les seves necessitats, es comparteixen uns objectius comuns:

Promoure i potenciar la logística urbana sostenible

Millorar l'aplicació de l'aparcament de càrrega/entrega

Reduir la congestió als vials urbans

Reduir l'estacionament il·legal

Increment de l'eficiència en les operacions de càrrega/entrega

Millora de la qualitat i seguretat a l'espai públic

Optimitzar l'ús de l'aparcament públic