Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple del mes d'octubre

dimecres 05 d’octubre 2022

Vic guanya una zona verda a la zona de les Adoberies

L’expropiació de les finques es va aprovar per unanimitat.

El ple va aprovar per unanimitat l’expropiació de les finques del carrer de les Adoberies. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va exposar que es tracta d’adequar la zona de les adoberies, sobretot l’espai buit que ja es fa servir de plaça, i que l’objectiu és que sigui una nova zona verda.

La regidora Viqui Terricabras, d’ERC, va apuntar que: “El projecte es va iniciar arran del col·lectiu Salvem les Adoberies. Ens felicitem que es plasmi a la realitat, però lamentem la poca participació rebuda en el projecte”.

Per la seva banda, Carla Dinarès, de Capgirem Vic, va especificar que l’inici acabarà amb la reurbanització del barri i cal treballar en un pla d’usos. Tot i les prohibicions, la gent de la Clota va ser un actiu per salvar l’espai. La regidora, també, va agrair a les persones que han treballat per salvar l’espai i va recordar el procés del projecte: “S’ha passat de voler enderrocar el barri, a veure com una plataforma veïnal aconseguia que la Generalitat truqués a l’Ajuntament de Vic, fins a gastar-se 3 milions d’euros”.

Palmero va afegir que el procés de participació segueix obert. “Aquest dimecres hi ha reunió, estan convidats tots els regidors i totes les regidores. Nosaltres també estem molt contents i contentes del barri de les Adoberies” La regidora va afegir: “Quan es va decidir enderrocar, no hi érem”.

En aquest sentit, Palmero, va explicar que estan treballant per recuperar l’espai, una proposta que va sorgir del POUM com a instrument per poder transformar la zona. La compra també ha estat una iniciativa del planejament. “Estem contents i contentes que tothom estigui a favor”, va afegir.

Terricabras va respondre: “Gràcies per la invitació al procés de participació, però saps a què em refereixo?: a participar activament en les decisions. Es pot governar amb totes les sensibilitats o no, i han triat que no.

Qui també va reaccionar va ser la regidora Dinarès amb un apunt històric: “El govern que està a l’Ajuntament és hereu de Convergència per les coses bones i dolentes. En el procés participatiu, si estem convidades, agraïm el canvi, perquè sempre se’ns havia dit que polítics no.

Enllumenat més sostenible

El ple també va aprovar per unanimitat la contractació de les obres compreses en el projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic. El regidor de Serveis i Medi Ambient, Albert Castells, va comunicar que s’inicia el procediment de contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat per la renovació d’enllumenat de la via pública, i va explicar que: “El projecte són 5 milions d’euros d’inversió que ens portarà a  aconseguir un 60 % d’estalvi energètic. El divendres vam rebre la confirmació d’una inversió d’1 milió d’euros”.

Seguint aquesta línia, Castells va explicar que s’aporten dues esmenes, que no constaven a l’expedient, i s’afegeixen dos acords:

-  Acord vuitè, que fa referència a esmenes d’errors materials respecte a l’informe de necessitats

-  Acord novè, pel qual es fixa un termini de deu dies per cursar les invitacions a les empreses a participar en aquest procediment, dins del mateix termini es podran afegir empreses en el procediment si sol·liciten ser admeses.

També es va aprovar per unanimitat les competències per a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic.

Gratuïtat de l’I2

El ple va provar per unanimitat el trasllat de finançament a la Fundació Educació i Art per la gratuïtat de l’I2 de les Escoles Bressol Municipals de Vic. Tal com va explicar la regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, la gratuïtat de l’i2 “no és una aposta universal, només dona gratuïtat a les places d’i2 actuals, no parla de donar cobertura de plaça a tots els infants de 2 anys. La gratuïtat no afecte als serveis especials i addicionals fora del què és estrictament servei d’escolarització”.

També va remarcar que a la ciutat hi ha 3 Escoles Bressol Municipals de Vic (EBMV), on les famílies d’I2 gaudeixen de la gratuïtat de la quota mensual, però les dues llars d’infants concertades encara no tenen cap acord signat, perquè les famílies que utilitzen el servei puguin beneficiar-se de la reducció de la quota.

Dit això, la regidora va apuntar que l’Ajuntament de Vic ha rebut la garantia de finançament dels i les alumnes d’I2 de les EBMV i es porta al ple el traspàs a Feduart, la fundació que s’ocupa de gestionar les escoles bressol municipals de 57.600 euros, corresponent al 30 % de la totalitat prevista del finançament.

Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va agrair per seguir treballant per una escola pública i en català. “L’Ajuntament hauria de fer un pas més en la gratuïtat, ja que encara té un cost per família”. Dinarès, va afegir: “Demanem que el pressupost contingui una partida destinada al cost de 40 euros per alumne d'I2. Ens preocupa i no volem que es destinin més diners públics a les escoles concertades, volem blindar el model públic. Les municipals han de ser gratuïtes. Creiem que cal posar totes les eines per una escola pública, i cal plantejar-se el model i obrir més línies a les escoles municipals. Cal plantejar-se la fórmula, si cal per exemple, una nova escola bressol”.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va tancar el tema exposant que l’objectiu és la universalització, que la I2 sigui universal i gratuïta per tothom. “Som defensors de la llei d’educació i la doble xarxa, i si cal, ajudarem. Nosaltres volem aconseguir una universalització de l’I2.

D’altra banda, amb els vots a favor de JuntsXCat, d’ERC i PSC i amb l’abstenció de Capgirem Vic, es va aprovar el reglament de l’establiment del servei públic d’estacionament controlat de vehicles a la via pública.

La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va apuntar: “És un pas més pel nou servei de regulació d’estacionament a la calçada, per la gestió de totes les zones verdes, blaves i taronges.

Des d’ERC, Viqui Terricabras, va aclarir: “Entenem que el que es porta a aprovació és el marc tècnic del servei públic, però no oblidem que no estem d’acord en com es planteja el servei ni en com es durà a terme la gestió”.

Per la seva banda, la regidora, Carme Tena, del PSC, va votar a favor, però no comparteixen la gestió.

Biblioteca Pilarín Bayés

El ple va aprovar per unanimitat l’acceptació de la renúncia de l’empresa proposada adjudicatària inicialment i requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a favor del segon licitador, respecte a la contractació, en règim de concessió administrativa, de la gestió del bar-restaurant de la biblioteca Pilarín Bayés.

La regidora de Cultura, Bet Piella, va manifestar: “Busquem tenir un bon servei de qualitat en el bar-restaurant de la nova biblioteca”.

Amb els vots a favor de JuntsXCat, d’ERC i PSC i l’abstenció de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de l’ordenança general de preus públics.

Núria Homs, regidora d’Economia, va explicar que s’ajusten els preus públics del Centre de Dia i s’actualitzen tenint en compte la llei de la dependència. “Els preus s’aplicaran per a totes les places públiques disponibles i l’usuari pagarà el percentatge que li toqui en funció del grau de dependència que tingui reconegut”.

Modificacions de crèdit

Amb els vots a favor de JuntsXCat i en contra d’ERC, Capgirem Vic i PSC es va aprovar la modificació de crèdits de suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

La regidora d’Economia, Núria Homs, va comunicar que es passa de 70.000 euros per suplementar partides que estaven esgotades. Una partida de participació ciutadana per fer tots els processos participatius que tenim en marxa i una altra per assistència tècnica de projectes de l’àrea de territori.

Josep Lluis Garcia, regidor d’ERC, va desestimar el punt, ja que els romanents són els estalvis de la ciutat de Vic. “A 8 mesos de les eleccions, 60.000 euros per projectes, no s’entén. De debò, no estaven contemplats?”

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va indicar que els 60.000 euros són una falta de planificació en els pressupostos, i que el govern només destina 200.000 euros pels pressupostos participatius, que són uns 4 euros per habitant. “Demanem, des de fa temps, que es destinin uns 12 euros per habitant”. També va exposar que altres municipis hi destinen molts més diners com, per exemple, Cardedeu. “El municipi destina 400.000 euros amb menys de la meitat de la població. Amb aquesta modificació no millorarem aquesta diferència”, va apuntar.

Carme Tena, del PSC, va afegir que: a les comissions se’ns explica que s’han d’externalitzar algunes feines perquè els tècnics no poden arribar.

Seguint la mateixa tònica, el ple també va aprovar amb els vots a favor de JuntsXCat,  amb els vots en contra de Capgirem Vic i amb l’abstenció d’ERC i PSC, l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost municipal de l’exercici 2022.

Núria Homs, regidora d’Economia, va argumentar-ho detalladament: “Per una banda, es tracta de moviments entre partides dins de les mateixes àrees, és a dir, són ajustos de pressupost, es mouen saldos sobrants d’algunes partides per dotar aquelles que estan esgotades. Per una altra banda, cal destacar la generació de nous ingressos per venda de patrimoni, una part dels quals aniran destinats a l’expropiació de la plaça de les Adoberies, a l’expropiació de l’entorn del Temple Romà i a l’expropiació de vialitat del carrer Sant Jordi, la resta queda lliure per a futures adquisicions de patrimoni.

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, va expressar el seu desacord: “Quan es porten diverses partides en modificacions de crèdit n’hi ha que estem a favor, però n’hi ha d’altres que no. Això fa que no puguem votar a favor”.

Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va explicar que la modificació porta uns 40 canvis, alguns són comprensibles i d’altres que no són justificables. Un exemple: “la campanya de mobilitat segura i sostenible, on reduïu a la meitat, també per donar de baixa 12.000 euros per ajuts de benestar social, i la partida de donar de baixa diverses partides per pagar un deute amb l’empresa Sagalés, que ja els havíem avisat que això passaria. Ens sembla inadmissible”, va dir el regidor.

Amb els vots a favor de JuntsXCat, en contra de Capgirem Vic i PSC i amb l’abstenció d’ERC, es va aprovar l’autorització i disposició de la despesa a Rases Vic pel servei de construcció de rases, voreres, clavegueram i altres obres de competència municipal realitzades a la via pública, també l’obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic.

Albert Castells, regidor de Serveis i Medi Ambient, va apuntar que el punt és un pas més per Rases Vic.

Més espais públics

Amb els vots a favor de JuntsXCat i PSC i en contra d’ERC i Capgirem Vic es va aprovar tirar endavant l’expropiació de la finca situada a la plaça de la Noguera. La regidora d’Urbanisme,  Fabiana Palmero, va explicar que l’objectiu és desenvolupar el planejament, que inclou expropiar solars privats per ús públic. “Es va fer una valoració i l’expropiació són 472.000 euros. Serà una plaça de debò, fins ara, era un solar privat cedit a l’Ajuntament.

Maria Balasch, d’ERC, va decidir votar en contra. “El discurs és el mateix, si políticament es vol, hi ha altres solucions per salvar la plaça de la Noguera. Considerem que no s’ha escoltat els veïns. El POUM no és la constitució, és viu”.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va dir: “Ens farem nostres les reflexions del col·lectiu Remei Reviu. Hi ha diners per comprar el Patí Vic, però no per salvar una plaça. L’expropiació hauria de ser del total de la plaça, i no ens volem conformar amb un tros.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va afegir un apunt: “No voldríem que es diguessin coses falses. No hem comprat el Patí Vic per 8 milions d’euros, costarà 1.1 milió d’euros, una cosa és el que costa, i l’altra la inversió d’arreglar-ho”.

Es va aprovar per unanimitat el nom de la plaça del Monestir a un indret de la ciutat. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, explica: “Es refereix a la zona del Mil·lenari, l’espai sobre les vies del tren. Aviat començaran les obres de reurbanització: 3 edificis, que comporta una transformació de la zona de la ciutat.

Amb aquesta transformació hi haurà una part sobre la via del tren i una plaça que transformarà tota la rotonda. Es proposa posar el nom de la plaça del Monestir a l’espai que dóna al carrer per fer un record del funcionament del monestir de les Carmelitas.

També es va aprovar per unanimitat el Pla Director del Cementiri de Vic per adaptar-lo a les necessitats del segle XXI.

Albert Castells, regidor de Serveis i Medi Ambient, va apuntar que es tracta d’un pla, començat en l’inici del mandat, però aturat per la pandèmia, que té l’objectiu d’abordar els temes de conservació i encabir les noves necessitats com: un bosc d’espargiment de cendres, un recinte musulmà, noves confessions, o bé altres zones, que ja s’han adequat, com són l’espai de donar el cos a la ciència i l’arbre dels records dels nadons que han mort en el procés de gestació o del part.

Des d’ERC, Albert Palou, va comentar que el document està molt ben treballat, però va aclarir que volen algunes apreciacions. “Celebrem que hi hagi un espai pel ritual musulmà, ens costa que fa anys que es demana”. Des d’una mirada més personal, el regidor va felicitar la sensibilitat que hi ha en el treball dels simbolismes”. El regidor va demanar, també, per l’estat del cementiri. “Hi ha degradació. Ens preguntem si hi ha hagut algun impediment perquè no s’hagi fet abans”.

Des de Capgirem Vic, Susana Vives, va alegrar-se, però va creure important recordar la moció que van presentar en nom de la comunitat musulmana de Vic: La diversitat de la ciutat fa palès la necessitat de diversos espais per les diverses confessions religioses. La regidora va afegir que cal materialitzar les mocions tal com s’aproven. “Hem trobat a faltar alguna plaça en commemoració dels brigadistes que hi ha, per la dignificació de l’espai”. Tot i això, la regidora va mostrar-se contenta que es porti a aprovació per tal de poder fer millores en les patologies existents i donar resposta a les necessitats i diversitat confessional de la ciutat.

Per acabar, Castells, va recollir les propostes dels regidors i les regidores i va explicar que el Pla Director no s’havia fet abans perquè, “tot i que s’havia iniciat l’any 2019, la pandèmia ho va aturar”. “No tenir un Pla Director, no significa que no s’hagi fet el manteniment. “Hem atès les necessitats del cementiri”.

Castells va continuar apuntant que s’hagués pogut continuar sense el Pla Director, però creien que era necessari per posar en ordre tota la informació i estructurar les necessitats. Hi ha un treball constant amb totes les entitats de la ciutat. El regidor va acabar dient que s’ha intentat recollir el màxim la diversitat religiosa de la ciutat. “Durant la pandèmia ja vam atendre d’urgència les necessitats musulmanes per no poder repatriar els cossos”.

Línies de bus nocturns

El grup municipal de Capgirem Vic va presentar una moció per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona. Marc Camacho, va defensar el la moció presentada.

El context socioeconòmic i ambiental al territori, marcat per la gestió de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, així com per la crisi de recursos naturals i del canvi climàtic, porta a la necessitat de potenciar la mobilitat sostenible i la promoció de l’ús del transport públic. A grans trets, l’ús del transport públic és una opció més assequible que la possessió d’un vehicle privat, a més de ser accessible per a tothom -també per a qui no té carnet de conduir i més ecològica que l’ús d’un vehicle motoritzat pel fet de ser un mode de transport col·lectiu. Amb l’objectiu de mitigar els efectes de la inflació i recuperar usuaris habituals del transport públic, s’han adoptat mesures sobre el preu del transport públic. No obstant, l’èxit d’aquestes mesures vindrà si s’acompanya de millores significatives en l’oferta de serveis.

Amb l’aprovació de la moció es va acordar: instar la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona a la creació de la línia d’autobús nocturn; participar activament en la definició del servei de la línia de bus nocturn, junt amb la resta d’agents implicats; informar a la ciutadania i a la resta de grups municipals de les accions que s’emprenguin per dur a terme l’establiment de la línia de bus demandada; i notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona, a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

En aquest sentit, Albert Palou, d'ERC, va dir: "ens agrada veure com les mocions són per treballar necessitats de la ciutat. Ho trobem molt obvi el que es demana. La connexió de la comarca amb Barcelona i entre municipis és molt deficient".

Carme Tena, regidora del PSC, va expressar: "bona iniciativa, per les qüestions que presenta la moció. Actualment, tenim un buit en el transport públic en servei nocturn".

Des de l'equip de govern, Fabiana Palmero, va mostrar-se a favor. "Estem d'acord amb el que explica el Pla Director de Mobilitat del sistema integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona en això que es refereix a unes xarxes de bus nocturn accessible. Efectivament, la xarxa del servei Interurbà d'autobusos Nocturns cobreix molts municipis fora de l'àmbit del Nit Bus de BCN, però no arriba a Vic, ni a la comarca".

A més, Palmero, va afirmar que el Pla Director és vigent des de 2020 i té una vigència de 5 anys. "Creiem oportú fer un recordatori amb aquesta moció amb la voluntat de garantir un sistema de transport públic, segur i que sigui una alternativa fiable al transport privat".

El regidor de Capgirem Vic, Marc Camacho, va assenyalar: "Hem passat la moció a altres municipis de la comarca, i s'aprovarà segurament a altres municipis de la comarca. Gràcies a tots pel suport".

Després de les intervencions, el punt es va portar a votació i es va aprovar per unanimitat.

Més punts aprovats

Durant el ple municipal es va realitzar la presa de possessió de la senyora Roser Noguer Alsina com a nova regidora de l’Ajuntament de Vic pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Després de prometre l’imperatiu legal i ser nomenada nova regidora de l’Ajuntament de Vic per part de l’alcaldessa, Noguer va dir: “Sempre he treballat a l'empresa privada, sóc una persona molt vinculada a la ciutat i al barri. Sempre és un honor treballar per Vic i la seva gent. Vull agrair la feina que ha fet en Roger aquests anys, i als companys del grup municipal. Malgrat queden pocs mesos per les eleccions continuaré treballant per la ciutadania de Vic”.

El ple també va aprovar per unanimitat la modificació de la data de les sessions ordinàries del ple dels mesos de novembre i desembre de 2022.

Precs i preguntes

El grup municipal d’ERC i de Capgirem Vic van preguntar l’adquisició de les instal·lacions del Club Patí Vic per part de l’Ajuntament. Capgirem Vic va demanar el motiu d’instal·lar un inflable a les portes obertes de la Guàrdia Urbana de Vic i el cost que havia suposat, sobre el pas de vianants entre el carrer Andreu Febrer i la vorera vora el Mèder del carrer Lluís Vila i d’Abadal, al costat de la nova biblioteca i va demanar una explicació quant a la col·locació de malles de retenció de residus als desguassos dels sobreeixidors de clavegueram al Mèder.