Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Solar on es construirà l'habitatge cooperatiu

dimecres 15 de gener 2020

Vic construirà habitatge cooperatiu a la Serra-de-senferm

La proposta s'ha presentat en la primera taula d'Habitatge, on també s'ha parlat del treball per incidir contra la sobre ocupació d'habitatges i per omplir de vida els pisos desocupats.

La regidora d’Habitatge, Susagna Roura, ha anunciat que el barri de la Serra-de-senferm acollirà la primera experiència d'habitatge cooperatiu a la ciutat on hi ha previst construir-hi 12 pisos, aquesta és una de les diferents línies en política d'habitatge per l'actual legislatura. Roura també ha exposat que s'obriran els primers expedients sancionadors destinats a fer front a la problemàtica dels pisos sobreocupats, també coneguts com a ‘pisos pastera’.

Paral·lelament, se seguirà lluitant per fer aflorar nous pisos buits al mercat de lloguer social, amb eines com la nova ordenança aprovada en ple municipal que preveu l'aplicació d’un recàrrec del 50% en l'IBI a pisos desocupats a finals d'aquest any.

Primera experiència en habitatge cooperatiu

Els habitatges cooperatius comencen a sorgir a poc a poc al nostre país, amb alguna experiència a Barcelona mentre que en altres països del nord d’Europa ja fa anys que es posen en pràctica i Vic no vol quedar enrere.

Per això, i per posar en marxar l'habitatge cooperatiu es licitarà el solar, que ja consta d’una estructura construïda, a una cooperativa. A partir d’aquí es buscaran els possibles cooperadors que han de fer una aportació inicial de capital i pagar una quota d'ús mensual que serveix per finançar la hipoteca i la durada del contracte d'arrendament és superior a l'habitual. En cas que les persones inquilines vulguin abandonar l'habitatge se'ls retorna l'aportació de capital inicial.

La regidora d'Habitatge exposa que la iniciativa permet marxar de la concepció de l'habitatge com a font d'especulació, que en la nostra societat ha minvat l'accessibilitat a l'habitatge, i és una “nova fórmula per canviar el xip”.

Objectiu: Incrementar el parc d'habitatge de lloguer assequible

Un altre dels objectius clau pels propers anys és incrementar el parc d'habitatges de lloguer social a la ciutat, a través de diverses eines que permetran assolir-ho.

Susagna Roura ha avançat que algunes d’aquestes eines són el programa INVIC, la reserva del 30% del sòl per a habitatge social repartit per tot el nucli urbà que preveu el POUM, el recàrrec del 50% de l’IBI als pisos desocupats a final d’any o l'aplicació del nou decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, entre altres.

El programa INVIC, que finança la remodelació de pisos buits per posar-los a la borsa de lloguer assequible, serà reformulat per millorar-lo i fer-lo més atractiu perquè les persones propietàries reformin els pisos desocupats i els ofereixin a la borsa de lloguer assequible.

La inclusió de pisos a la borsa de lloguer assequible de Vic suposa, entre altres beneficis, una reducció de l'impost de béns immobles, IBI. En aquest sentit, el recàrrec del 50% de l’IBI que s'aplicarà als pisos desocupats a final d'aquest 2020 també ha de servir per fer aflorar nous habitatges al mercat de lloguer.

Roura ha detallat que des de l'oficina d'Habitatge es donaran garanties als arrendadors perquè, per exemple, una persona pugui dipositar la fiança a través d’un certificat que garanteix que està pendent de rebre un ajut o subvenció.

Eines per lluitar contra els pisos buits

El nou decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge permetrà obtenir eines per lluitar contra els pisos buits que estan a mans de grans tenidors, especialment d'aquells difícils de contactar, com poden ser fons d'inversions estrangers. El decret llei, que queda pendent de ser ratificat pel Parlament de Catalunya, defineix què és un gran tenidor, incrementa la durada dels contractes del lloguer social obligatori a 5 o 7 anys amb possibilitat de pròrroga, i regula la obligació d'oferir un lloguer social obligatori per part dels grans tenidors. Si un gran tenidor vol desnonar algú del seu pis, abans ha d'oferir-li el lloguer social, i , si l'ocupant del pis no l'accepta, es procedirà al desnonament.

“Un dels grans avantatges de la nova llei és que permetrà l'expropiació d'ús temporal dels habitatges si no es destinen a lloguer i estan buits durant un període major de dos anys de forma injustificada. A més, obrir el procediment permetrà obtenir dades de contacte d'alguns grans tenidors com ara fons d'inversions estrangers”, celebrava Roura.

Lluita contra la sobreocupació d'habitatges

Properament es començaran a sancionar les pisos que estiguin sobre ocupats per lluitar especialment contra els anomenats ‘pisos pastera’. “Pensem que tothom té dret a l'habitatge digne i amb la capacitat que toca. Aquest és un tema que amb sancions podem anar treballant. La llei d'habitatge ens empara i minimitzarà les males praxis en matèria d’habitatge, com la sobreocupació. En el fons, es busca protegir les persones que hi viuen per possibles incidències derivades d’aquesta situació”, va afegir.

Primera Taula d'Habitatge de la nova legislatura

La primera Taula d'Habitatge de la nova legislatura es va celebrar ahir amb la participació la regidora d'Habitatge, Susagna Roura, la de Benestar i família, Núria Homs, representants  d’ERC, Capgirem Vic, Òmnium, Plataforma pel dret a l'Habitatge, Càrites, Casal Claret, Fundació Suport Solidari, Càrnies en Lluita, ADFO, la PAH i el Síndic municipal de Greuges, Joan Sala.

Susagna Roura va exposar els recursos i dades d'interès per les persones assistents i les novetats que implica el nou decret llei de mesures urgents d'accés a l'habitatge. També es van explicar les polítiques per ampliar el parc d'habitatges en lloguer i les entitats socials van estar d'acord en treballar conjuntament per tal de fer arribar el missatge a tots aquelles persones propietàries que disposen de pisos buits a la ciutat, i que poden ser susceptibles d'oferir-los a lloguer assequible. 

Durant la sessió també es van donar dades dels ajuts pel lloguer del 2019, de les meses d'emergència, registre de sol·licitants i dades del servei de mediació en quant a les atencions i el resultat sobre temes relacionats amb l'habitatge. Pel que fa a pisos a través de la Mesa d'emergència, segons dades del 2019, de les 38 famílies pendents, 22 es van resoldre, 12 van ser no favorables i 4 van desistir. Actualment la llista d'espera té tres casos oberts, un dels quals espera una resposta des del 2019.