Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple

divendres 28 d’octubre 2022

Vic aprova un pressupost d’uns 60 milions d’euros per mantenir una ciutat reactivada

El 32% d’ingressos es rebrà de finançament extern (Fons Europeus, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de l’Estat) per minimitzar l’impacte d’impostos, taxes i preus públics en la ciutadania.

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Vic d'aquest dijous 27 d'octubre va aprovar amb els vots en contra d'ERC, Capgirem Vic i PSC el pressupost, els impostos, les taxes i els preus públics per l'any vinent. Les ordenances fiscals representen el 56% dels ingressos de l'Ajuntament i s'han mantingut al màxim per conservar l'equilibri pressupostari davant la situació sociopolítica que ha fet augmentar considerablement els preus dels subministraments.

Núria Homs, regidora d'Economia, va exposar: "Les ordenances fiscals representen el 56% dels ingressos. És el que se'n diu "autonomia fiscal" que és la suma dels impostos directes (IBI, impost de vehicles plusvàlua, IAE) els indirectes (ICIO) i les taxes i preus públics (per exemple, la taxa de residus, el centre de dia)".

Tot i la situació d'excepcionalitat que s'està vivint i els esforços que han de fer les administracions mantenen totes les bonificacions i les subvencions que tenim vigents, oferint ajudes directes a diferents col·lectius, empreses, institucions i persones amb rendes més baixes, i representa una pèrdua d'ingressos important, però a l'hora és una estimulació i un suport per totes aquelles persones i institucions que se'n poden beneficiar.

Centrades en els beneficis socials, la finalitat de les noves ordenances continua sent consolidar Vic com a ciutat sostenible, saludable, inclusiva, amb progrés i amb una administració encara més oberta i transparent.

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va agrair la feina a tot l'equip tècnic i a la regidora tots els dubtes que ha resolt. "Les ordenances són l'oportunitat que té un Ajuntament de reorganitzar la riquesa d'una ciutat. Malauradament, ja fa anys que Vic és una ciutat amb uns nivells de desigualtats importants", va destacar Cumeras.

"Amb aquesta situació de desigualtat i venint de la crisi de la Covid-19 i la previsió que hi ha, veiem imprescindibles diverses propostes de repartició de la riquesa, i que no s'han acceptat", va remarcar.

Les ordenances fiscals per al 2022 tenen com a objectiu obtenir els ingressos necessaris per a la prestació dels serveis públics i poder garantir la qualitat i l'execució de projectes claus per a la ciutat i mantenir una ciutat reactivada. La voluntat és comprometre's amb una bona gestió econòmica, amb una hisenda pública sanejada que permeti el compliment del pressupost i la confecció d'un pressupost equilibrat per al proper exercici.

Per al 2023 es congelen el màxim de preus públics i es mantenen totes de bonificacions i subvencions perquè l'impacte en la ciutadania sigui menor. Es manté la pressió fiscal més progressiva, així com l'exempció total de les taxes de recollida de residus i clavegueram per a famílies amb pobresa energètica, entre d'altres.

Novetats en les ordenances fiscals del 2022

Les ordenances fiscals per al 2022 presenten algunes novetats:

o   L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) segueix sent més baix que en els municipis més poblats d’Osona, capitals de comarca veïnes i ciutat amb número de població similar amb un increment sostingut de 5%.

 • Es millora el servei de residus actualitzant la taxa de residus al 6,18%, que suposa uns9,82 euros més a l’any, degut a l’increment dels costos de tractament i gestió de residus:

o   Millora del servei de recollida (increment del servei, actualització de maquinària per un servei de més qualitat i incorporació de nous serveis).

o   Tractar els residus és cada cop més car.

o   Es fa pagar més per generar residus.

o   Augmenten els requeriments europeus.

 • Es mantenen les bonificacions del 10, 15 o 20% en la taxa de recollida de residus segons el bon ús de la deixalleria. La bonificació s’aplicarà per garantir un servei de deixalleria de qualitat premiant la recollida dels residus especials que no poden anar als contenidors de carrer: voluminosos i fracció vegetal. Es podrà arribar a pagar un mínim de 127,12 euros per la taxa de recollida de residus en lloc dels 158,90 euros de la taxa corresponent.

Ajuts econòmics que es mantenen

 • Bonificació del 20% en la taxa de recollida de residus per qui faci compostatge casolà. Si es fa compostatge casolà es pagaran 127,12 euros en lloc de 158,90 euros de la taxa.
 •    Tarifa reduïda de 67,90 euros en la taxa de recollida de residus per a persones desocupades i jubilades. Aquestes persones pagaran 67,90 euros en lloc dels 158,90 euros de la taxa de recollida de residus.
 • Tarifa súper reduïda de 53,90 euros en la taxa de recollida de residus per a les persones vulnerables amb informe previ de Serveis Socials. Pagaran 53,90 euros en lloc dels 158,90 euros de la taxa de recollida de residus.
 • Gratuïtat en el transport públic per a persones amb diversitat funcional. Fins al 2020 només tenien 500 viatges gratuïts les persones amb mobilitat reduïda, ara s’hi incorpora qualsevol tipus de diversitat funcional.
 • Bonificació del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (ITVM) per a vehicles elèctrics.
 • Bonificació del 25% de l’IVTM per a vehicles híbrids.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Vic segueix és un dels municipis amb l’IBI més baix entre capitals de comarques veïnes i els municipis més poblats d’Osona. Es mantenen les bonificacions ja existents:

 • Bonificació del 50% en l’IBI en immobles urbans i rústics amb instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
 • Bonificació del 50% en l’IBI per a famílies nombroses
 • Bonificació d’entre el 20% i el 90% en l’IBI en persones jubilades o desocupades
 • Bonificació del 20% en l’IBI en famílies monoparentals
 • Bonificació del 10% en l’IBI quan el valor cadastral no supera els 180.000 euros
 • Bonificació del 20% en l’IBI quan els valor cadastral és d’entre 40.000 i 60.000 euros
 • Bonificació del 50% en l’IBI quan el valor cadastral és inferior a 40.000 euros
 • Bonificació del 95% en l’IBI en immobles amb activitat d’especial interès o utilitat cultural, històrico-artística o que fomenti l’ocupació
 • Bonificació del 95% en l’IBI rústic a cooperatives agràries
 • Es manté el recàrrec del 50% en l’IBI de pisos desocupats. Durant tot el 2022 s’identificaran els pisos desocupats i s’aplicarà el recàrrec a 31 de desembre de 2022 als pisos que estiguin desocupats i en què els seus propietaris no hagin actuat per potenciar la disponibilitat de pisos.

Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

L’ICIO es manté al 4% i no suposarà un impacte en les petites reformes domèstiques, a banda de conservar les bonificacions per a determinades obres:

 • Bonificació del 95% de l’ICIO en obres en comerços declarats d’especial interès quan iniciïn una nova activitat comercial o de serveis professionals.
 • Bonificació del 90%, 60% o 30% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació de façanes
 • Bonificació del 60% o 30% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació d’habitatges
 • Bonificació de fins el 90% de l’ICIO per instal·lacions per a l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables
 • Bonificació del 90% de l’ICIO per construccions i obres que afavoreixin el benestar de persones amb discapacitat o persones grans
 • Bonificació del 50% per obres en habitatges de protecció oficial o inclosos en la borsa de lloguer social

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Es mantenen les bonificacions per a vehicles històrics:

 • Bonificació del 100% de l’IVTM per a vehicles històrics amb antiguitat mínima de 34 anys

Bonificacions i exempcions en la taxa de clavegueram

Les noves ordenances fiscals mantenen les següents bonificacions i exempcions en la taxa de clavegueram:

 • Bonificació del 50% en la taxa de clavegueram en cas de fuita
 • Exempció total en la taxa de clavegueram per a famílies en situació de pobresa energètica

Un pressupost de 60 milions per mantenir la ciutat reactivada

El pressupost per l’any 2023 s’ha aprovat amb els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i PSC. El pressupost per l’any vinent és de 60.214.552,00 euros, xifra que representa un augment respecte el 2021 del 4,39%. El pla d’inversions ascendeix a 9.187.502 euros, els ingressos del qual provenen en un 32% de finançament extern a través de subvencions.

S’incrementa un 9,93% la despesa de personal per la creació de programes, els increments salarials normatius, la previsió d’increment de l’IPC i els processos d’estabilització de la plantilla. Tanmateix, es destina un 17,2% de la despesa corrent al benestar de les persones posant el focus en l’àrea de benestar i família, en l’educació i els joves i en cultura.

Núria Homs, regidora d'Economia, va exposar: "És el darrer pressupost de la legislatura i com en la resta de pressupostos s'ha configurat amb l'objectiu de ser el millor pressupost per la ciutat, que, sobretot, doni resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes".

"Un pressupost doncs de final de mandat en el qual es culminarà el desplegament de les actuacions i projectes contemplats en el PAM i que reflecteixen en detall els compromisos de l'equip de govern per millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania de Vic", va remarcar Homs.

Un pressupost que es gesta en un context socioeconòmic complicat, amb un alt increment dels costos de l'energia que està afectant sens dubte a tothom i del qual l'Ajuntament tampoc n'està exempt.

El pressupost contempla una estimació de l'increment del preu dels subministraments: Un 140% de l'electricitat, del 200% del gas i de la biomassa, que representa un increment de la despesa d'1 milió i mig d'euros, va especificar la regidora.

Homs va destacar la capacitat de l'Ajuntament per aconseguir subvencions externes que ajudin a finançar tots els projectes estratègics de la ciutat. Pel 2023 l'import previst en finançament extern és de 19 milions d'euros, no és menor i representa un 32% respecte al total d'ingressos.

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va exposar: No podem votar-hi a favor, ja els vam advertir l'any passat que els pressupostos no preveuen el futur de la ciutat. "Hem parlat d'incertesa i futur complex, i ja ho vam parlar fa un any, ara sí que sembla que ja fan inversions que van en aquesta línia, però encara hi ha qüestions que no", va remarcar.

Garcia va posar èmfasi en l'ús dels romanents remarcant que són els estalvis de la ciutadania. "Ja heu disposat de 10M dels romanents, que és més del que costa la nova Biblioteca, i a la nostra visió tindria sentit fer-ne ús pel canvi d'enllumenat. Però vostès utilitzen romanents per despeses ordinàries generals", va afegir.

"La pressió fiscal que s'està posant sobre dels habitants no ajuda a pal·liar la situació actual. L'Habitatge, cada mes inaccessible, i així, tot". Hi ha altres projectes socials, com és el reforç escolar gratuït i universal? O la tarifació social per l'escola de Vic? Per què el Patí Vic i no el Cinema Nou? No podríem fer ús de romanents per algunes d'aquestes qüestions?, va detallar el regidor d'ERC.

Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va afirmar que el pressupost és una proposta alarmant. "Continuen jugant amb els romanents de la ciutat, sense saber què passarà", va afirmar.

"Podrien fer un repartiment diferent de les partides. Algunes estan sobra dotades, i, en canvi, d'altres més necessàries no". Si haguessin acceptat algunes propostes de les ordenances fiscals que vam presentar, ara no tindrien tants problemes econòmics.

En la mateixa línia va justificar el vot en contra la regidora del PSC, Carme Tena, que, en primer lloc, va agrair la feina a tothom que ha participat en l’elaboració de pressupost. “És un pressupost lluny de la realitat de la ciutat”. Tena, va explicar:

“Hi ha moltes persones que han de marxar fora de la comarca perquè tant la compra com el lloguer està molt elevat, també recordar les ocupacions i màfies. Veiem una partida de 280.000 euros pel Museu Episcopal de Vic, un museu del Bisbat”, va remarcar.

Tena va afegir: És evident que s’havia de trobar una solució pel Patí Vic, però ara no era una prioritat. Els diners del Patí es poden destinar a habitatge social, al mercat municipal o construir una residència de gent gran. És important fer un pressupost ajustat a la realitat de la ciutat i no anar fent modificacions de crèdit.

Abans de passar a votació els pressupostos l'alcaldessa Anna Erra va intervenir per expressar que: "Com a alcaldessa la meva intenció hagués sigut prorrogar els pressupostos, però la situació ho va fer impossible. No ha sigut normal que en aquests 4 anys hàgim trobat una pandèmia mundial i una guerra".

"Són uns pressupostos de tancament, i tancarem el nostre Pla d'Acció Municipal, tal com ens vam comprometre. Tot i això, agraeixo la possibilitat de poder-ne parlar tot i les mirades diverses de ciutat", va culminar l'alcaldessa.

Modificacions de crèdit

Durant el ple també es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCAT i Capgirem Vic, els vots en contra d'ERC i l'abstenció del PSC dues modificacions de crèdit.