Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple mes de setembre

dimecres 14 de setembre 2022

Vic aprova el nou Pla Local de Joventut pel període 2022-2025

El Pla, aprovat amb els vots a favor d’ERC i el PSC i el vot en contra de Capgirem Vic, s’ha fet amb un procés de participació amb 12 entitats, més de 600 joves i 150 entrevistes.

El ple va aprovar, amb els vots a favor d’ERC i el PSC i el vot en contra de Capgirem Vic, el Pla Local de Joventut pel període 2022-2025, que s’ha fet amb un procés de participació amb 12 entitats, més de 600 joves i 150 entrevistes.

El Pla s’ha emmarcat amb els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i dels quals se’n destaquen sis: salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, treball decent i creixement econòmic, ciutats i comunitats sostenibles i producció i consum responsable.

La regidora d’Educació i Joves, Elisabet Franquesa, va detallar que dins del pla local es desenvoluparan els següents 9 reptes que estan treballats amb objectius, accions i indicadors d’avaluació: Hàbits saludables i benestar emocional (Servei de psicologia + activitats esportives), educació de qualitat (Escola de noves oportunitats i PFI), igualtat de gènere. (Projecte interseccionalitat conjuntament amb el departament de Vic Dones que iniciem enguany amb els centres educatius de la ciutat), inclusió social i reducció de les desigualtats, cultura participativa (Vicsona, Mur), ciutats i polítiques de joventut integral, sostenibilitat, consum responsable i medi ambient, treball digne i eines per la connectivitat Totes les propostes s’han reformulat i vinculat a projectes i propostes existents.

La regidora de Capgirem Vic, Susanna Vives, va mostrar-se satisfeta amb la diagnosi, però creu que no es proposa res empoderador pel jovent de la ciutat. “És probable que quedi un pla amb bones paraules, però sense avenços significatius. El jovent vol disposar d’un espai on organitzar-se”. Segons Vives, el pla no disposa d’espais autogestionats pel jovent.

“Ens sorprèn que a la taula dels joves es digui que aquesta problemàtica està solucionada. Això és una demostració que no s’entenen les necessitats dels joves”. També va mostrar-se en desacord amb la proposta sobre la precarietat laboral. “Pensem que l’origen és l’abús que en fan les empreses sobre ells. L’acompanyament no hauria de ser només en la recerca de feina, sinó també en l’assessorament dels seus drets”.

Enllumenat més sostenible

El ple va aprovar, per unanimitat, el projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic. El regidor de Serveis i Medi Ambient, Albert Castells, va destacar “la importància del projecte per a la ciutat, que suposa una inversió de 5 milions d’euros per renovar els més de 9.000 punts de llum de la ciutat i els polígons i la modernització de gairebé 150 quadres elèctrics que suposarà un salt endavant en telegestió, un estalvi energètic del 60% en consum elèctric i la reducció de les emissions de CO2”.

En la mateixa línia, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i PSC i l’abstenció de Capgirem Vic, acordar l'inici d'expedient i aprovació de la necessitat per a la contractació de les obres compreses en el projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic. El regidor de Serveis i Medi Ambient, Albert Castells, va justificar la celebració d’un contracte negociat sense publicitat “en virtut de l’informe de l’àrea de serveis que justifica l’emergència que suposa l’elevada factura elèctrica”. Aquesta fórmula farà més àgil la contractació i l’inici de l’obra, que es preveu en els propers 2 mesos.

Un nou espai social

Amb els vots a favor d’ERC i el PSC, i amb el vot en contra de Capgirem Vic, es va aprovar l’inici de l’expedient de cessió temporal de l’immoble ubicat al carrer Bisbe Morgades, 6. La regidora d’Economia, Núria Homs, va comunicar que es porta a aprovació la cessió a 25 anys a l’entitat Sant Tomàs. “Molt contents de fer aquesta cessió pel valor que ens aportarà a la ciutat. Comptem amb una àmplia xarxa d’entitats que fan molta feina i que complementen i milloren les polítiques socials. Homs va explicar que Sant Tomàs és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública.

“Fa més de 50 anys que treballa per donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca i a les seves famílies. D’entre les més de 2079 persones ateses l’any 2021, 557 van ser a Vic. Sant Tomàs és una entitat amb un ampli reconeixement social i cívic: 450 persones de Vic en són sòcies i 34 en fan de voluntàries, va afegir la regidora, que, seguidament, va explicar els diferents usos de l’espai:

Espai Educatiu i formatiu, on s’hi impartirà el primer Itinerari Formatiu Específic, uns estudis postobligatoris professionalitzadors adreçats a joves amb discapacitat intel·lectual que vulguin assolir un primer nivell de qualificació professional.

Suport a les famílies: el local serà, també, un espai de trobada dels grups de famílies que s’organitzen a través de grups de suport o d’acompanyament. És una de les principals demandes de les famílies que sovint viuen en solitud la seva realitat.

I per últim valorar la situació estratègica de l’espai que donarà visibilitat al col·lectiu. “Moltes de les sessions que s’hi programaran també tenen com a destinataris tota la població de la ciutat que podran acostar-se a la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual”, va apuntar Homs.

La regidora d’ERC, Maria Balasch, va recalcar que la tasca que es realitzarà serà “molt lloable”, però que s’afegeix a la reivindicació dels companys de Capgirem Vic sobre la cessió d’espais. “Hauria de ser més transparent, perquè no totes les entitats saben com ho han de fer. Hi ha moltes entitats que tenen les necessitats, però no tenen la infraestructura per arribar aquí.

El regidor de Capgirem Vic, Marc Camacho, va votar en contra per la manera que s’ha fet. “Estem a favor de la cessió del local, però en aquest cas ens trobem que no volem que es torni a repetir aquest procés.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va subratllar que el govern coneix molt bé les entitats. ”La relació directa amb ells ens permet conèixer les necessitats que tenen. Els escoltem, busquem solucions i atenem les necessitats”.

Més espais segurs per bicicletes

També es va aprovar per unanimitat el projecte de reforma i incorporació d’un carril bici segregat al tram del carrer del Pare Huix. La regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Fabiana Palmero, va explicar que és una millora en la mobilitat i que l’objectiu és acabar connectant el barri de la Serra amb el carrer Soledat i tota la zona, des de les adoberies, per millorar la relació entre les dues bandes del riu. El projecte inclou la incorporació d’un carril bici i l’enllumenat. “Són cinc mesos d’obres”, va afegir, a més d’explicar que la voluntat és seguir treballant en la ciutat saludable, fomentar els bons hàbits. “Seguim treballant per tenir més voreres accessibles amb zones verdes”.

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, va mostrar-se a favor, però va demanar més recursos perquè la ciutat tingui més espais per les bicicletes. “Es va fent per fases”.

Roger Cumeras, regidor de Capgirem Vic, també va votar a favor. “Hem dit moltes vegades que és imprescindible avançar cap a una ciutat més sostenible. El projecte que presenten és fer un carril bici, però el que necessita la ciutat és una bona xarxa per les bicis que connecti tota la ciutat, i queden desperdigats”. Cumeras va explicar que un dels objectius és connectar el centre amb els barris del sud, i que no entenen perquè no s’ha fet el projecte sencer per connectar amb la resta de carrils bicis. “Volem dir que està molt bé aprovar projectes, però s’hi queda al calaix poc serveix”.

La regidora, Fabiana Palmero, va respondre: “Anem pas a pas, i amb comunicació amb els veïns. La voluntat és anar fent trams i acabant”. La primera voluntat és començar amb aquest projecte i anar treballant per connectar tota la ciutat, va afegir.

En la mateixa línia es va aprovar unanimitat el projecte d’un carril bici segregat per a bicicletes en sentit contrari al dels vehicles als carrers Soledat i Pare Huix.

Pressupost econòmic

Amb els vots a favor de JuntsXCat, els vots en contra de Capgirem Vic i PSC, i l’abstenció d’ERC, es va aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost 2022.

La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que es modifiquen les bases d’execució del pressupost perquè es dota a l’empresa mixta RASES VIC amb tot el pressupost que ja hi havia previst inicialment, ja que fins a l’any que ve no es produirà la liquidació.

Josep Lluís Garcia, regidor d’ERC, va expressar: “Estem cansats d’aquest procés d’eternització”.

Per la seva banda, des de Capgirem Vic, el regidor Roger Cumeras, va recordar que el ple de gener ja es va aprovar l’inici del final d’aquesta empresa mixta. “Inicialment es volia liquidar RASES VIC al cap de 4 mesos, després es va allargar, i ara es vota per liquidar l’any que ve. Fa més de 4 anys que estan treballant en aquest nou organisme autònom. Sembla que no ho tenen massa clar”.

La regidora del PSC, Carme Tena, va dir: “estàvem a favor, però veiem que això és un pas enrere”.

Des de l’equip de govern, el regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va remarcar que hi ha el dibuix polític fet, però segueixen els passos de l’administració. “No podem deixar l’ajuntament sense serveis”.

Amb els vots a favor del PSC, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar l’ampliació de l’encomana de gestió a la Fundació Privada Educació i Art (FEDUART) per l’any 2022.

La regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va explicar la nova convocatòria de subvencions per acollir a Medi Obert amb una subvenció de 40.000 euros: 10.000 destinats l’any 2022 i 30.000 l’any 2023. “L’Ajuntament de Vic s’hi ha presentat amb un projecte integrador”, va afegir.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va comentar que: “Ens segueix estranyant que passin punts de FEDUART quan no s’han convocat cap patronat. Si des de l’ajuntament es creen fundacions o organismes per després discutir les coses, però llavors ho passem a ple sense haver-ho parlat. Demanem que es retiri el punt i es parli al patronat”, va afegir.

Seguint la mateixa línia, la regidora d’ERC, Maria Balasch, va compartir la mateixa opinió.

Davant la situació, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va demanar disculpes, però va comentar que per poder engegar projectes cal passar-ho al ple.

Gestió de serveis de residus

El ple va aprovar definitivament, amb els vots a favor de Capgirem Vic i PSC, i amb l’abstenció d’ERC, la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de vidre, cartró i andròmines i serveis de jardineria per ampliació de zones verdes.  El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va explicar que la ciutat creix i que es necessita la dotació d’increment del contracte per poder seguir oferint els serveis.

Amb els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i PSC, el ple va aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió de l’aparcament regulat a la calçada, en règim de concessió administrativa, i convocatòria de la licitació.

La regidora de Mobilitat, Fabiana Palmero, va apuntar que es passa l’aprovació dels plecs tècnics administratius per engegar la maquinària. Inclou l’empresa concessionària que gestionarà els serveis, des de la implementació del servei, fins al seguiment.

“Apostem per la ciutat saludable i la salut de les persones. La voluntat és iniciar el procediment per començar a treballar i implementar el servei. S’inicia la licitació amb un únic bloc. El valor estimat del contracte és de 512.000,29 euros més IVA”.

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, va expressar que “pel mateix motiu que sempre, votarem en contra. Voldríem que els serveis públics fossin de gestió directa.

Seguint la línia, Carla Dinarès, regidora de Capgirem Vic, va agrair l’explicació, però va recordar que aquest punt va passar per una comissió, però sense contingut, no es va desenvolupar. “Suposem que no és volgudament, però la informació no arriba a qui ha d’arribar. Recordem que aquest expedient contempla deixar 8 persones al carrer, sumat a què se segueixen internalitzant els serveis”, va afegir Dinarès.

Per la seva banda, la regidora del PSC, Carme Tena, va preguntar: en els plecs posa “La subrogació de tot l’equip actual”, què vol dir això? Que es queden les 15 persones?

Palmero va aclarir que només se subroguen les persones que es queden com a treballadors. “Entenem que les persones que ens veuen volen saber és com serà el servei”.

En resposta, Tena va explicar: “Malgrat que compartim amb l’ajuntament que no tenen prou capacitat per donar un bon servei, apostem per la modernització del servei, però no donem suport que es perdin llocs de treball.

Palmero va respondre: “Entenem que heu estudiat prèviament tota la feina per decidir el vot, no en funció del que es diu al ple.

Bonificacions

Amb els vots a favor d’ERC, Capgirem Vic i PSC, es van aprovar les bonificacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres al Consorci Hospitalari de Vic per a la construcció d’habitacions a la planta setena de l’Hospital Universitari de Vic i per a les obres de construcció d’un edifici per a laboratoris (fase 2); i al Departament d’Ensenyament per les obres d’adequació interior i ampliació del menjador, les aules i el despatx del col·legi Guillem de Montrodon i per a la construcció d’un mòdul prefabricat i un porxo a l’IES La Plana. També es va aprovar per unanimitat l’expedient d’imposició de contribucions especials per a les obres d’urbanització a la carretera de Sant Hilari Sacalm.

La regidora de Serveis Generals, Núria Homs, va explicar que “l’Ajuntament té una àmplia cartera d’ajudes i subvencions perquè la ciutat avanci i les apostes de l’Ajuntament que es porten a votació són temes que afecten a àrees educatives i sanitàries”.

Relació de llocs de treball

Amb els vots a favor d’ERC, Capgirem Vic i PSC es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vic i l’Organisme Autònom de Fires i Mercats. La regidora de Serveis Generals, Núria Homs, va explicar que es portava a aprovació la modificació de la Relació de Llocs de Treball per valoració d’ofici dels factors C del lloc de treball de Cap del departament de contractació amb l’augment d’una persona al seu equip i, per tant, a càrrec seu; d’aquesta manera es modifica d’ofici el factor C.

Amb els vots a favor d’ERC i PSC i l’abstenció de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vic per a l’any 2022. Tal com va explicar Núria Homs “portem a aprovació la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a la creació i valoració del lloc de treball de Tècnic/a de Turisme. Fins ara estava valorat el lloc de treball de Cap de turisme, però no el de tècnic/a”.

Amb els vots a favor d’ERC i PSC i l’abstenció de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vic i l’Organisme Autònom de Fires i Mercats per a la incorporació d’un nou lloc de treball. Núria Homs va exposar que es portava a aprovació la modificació de la plantilla que implica l’amortització d’un C2 (auxiliar de gestió OAC) per jubilació i la creació d’un C1 (administració electrònica).

Amb l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i PSC, el ple va estimar parcialment el recurs de reposició interposat per un funcionari contra l’acord del ple municipal de data 7 de febrer de 2022, que aprova la modificació de la relació de llocs de treball.

La regidora de Serveis Generals, Núria Homs, va argumentar: “Portem a aprovació la resolució del recurs: Cap de Medi Ambient, que demana la revisió de determinats factors de la RLT i s’ha estimat.

El regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, va expressar: “És un gust quan s’expliquen els punts. Ens abstindrem perquè se’ns fa impossible entendre els criteris per rebutjar les demandes”.

Renuncia de regidor

Durant el ple el regidor d’ERC, Roger Mas Soler, va deixar la seva acta com a regidor de l’Ajuntament:

Deixo l'acte de regidor per motius personals. Fa poc que ja no visc a Vic i tot i que la legalitat m'ho permet no em sembla ètic. La distància no em permetria tenir la dedicació que la ciutat es mereix. M'hauria agradat poder seguir fins al final, no només per conviccions, sinó també per la feina que queda per fer. Vull agrair a la gent que ens va brindar la seva confiança. Puc dir que han estat els anys més intensos de la meva vida, professionalment parlant. Compaginar-ho amb la vida personal és difícil. Marxo amb una sensació agredolça. Crec que he fet tot el que puc, però em sabrà greu no ser-hi per seguir treballant pel canvi que la ciutat necessita. En tot cas, sé que la gent d'Esquerra com la gent de la CUP i companys que treballen per la ciutat seguiran treballant pel canvi que necessita la ciutat. A la meitat de vosaltres no us conec ni la meitat del que voldria, però estic convençut que la majoria treballeu amb honestedat i sacrifici. Moltes vegades he criticat la tasca de l'Ajuntament, a vegades poc. Sempre hem volgut crear ponts per treballar per Vic. He après moltes coses estan aquí, algunes persones, i de polítiques he aprés que crec que la ciutat necessita que hi hagi alternança per no barrejar interessos públics i personals. Calen noves mirades i perspectives, per salut democràtica. A l'oposició s'hi aprenen moltes coses. Tal com jo ho he viscut si vols dedicar-te voluntàriament a la tasca de la política és probable que amb els anys es perdi energia. Cal que tothom es faci responsable per la cosa pública, perquè la democràcia exigeix participació. Per acabar crec que és important donar pas als joves, com a regidor i com a feina he comprovat que Vic és ple de joves preparats amb energia i creativitat. Hi ha un Vic nou que s'està gestant, divers, ric, igualitari plural i valent que transformarà la nostra ciutat.

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va expressar: “Respecte absolut per la decisió pressa i gratitud per la seva qualitat humana. Des d'una bancada discrepant però properes moltes vegades. Sempre que ha calgut hi has sigut. Malgrat que fer oposició no és fàcil i aquests tres anys han sigut difícils hi has sigut. Espero que ens tornem a trobar en un lloc més hostil”.

Carme Tena, regidora del PSC, va dir: Ha estat un plaer treballar amb tu, tot i els pensaments oposats. Has fet molta bona feina, et desitjo molta sort i encerts.

Maria Balasch, regidora d’ERC, també va adreçar unes paraules: Des del grup gràcies en majúscula per la feinada que has fet, una feinada ingent. La feina de l'oposició no es veu però hi és. No ha sigut una legislatura fàcil, per la majoria absoluta i la pandèmia, però sempre hi has sigut per la ciutat. Mil gràcies per tot, per l'honestedat, sempre has sigut transparent per lo bo i per lo dolent. Gràcies per deixar pas a una nova regidora que seguirà treballant per Vic. Continuem treballant pel país.

Finalment, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va concloure: Ens ha anat canviant la composició del consistori. El que et diria és que per la figura que representes, a part de l'acceptació dels resultats polítics, jo diria que la importància del paper de regidor/a has dedicat un temps de la teva vida a la teva ciutat.

Només per això cal donar-te les gràcies, perquè això vol dir entrega i dedicació i només et podem dir gràcies per la feina. Sempre hem pogut parlar i entendre’ns amb la capacitat de diàleg. Agraïm el teu pas pel consistori vigatà. També has sigut una bala més de la millora de Vic

Precs i preguntes

ERC va demanar que es prenguessin mesures davant els atacs xenòfobs al camp de vòlei; també va demanar per la línia 1 de bus. Per la seva banda, Capgirem Vic va demanar que aquesta tardor l'Ajuntament faci una campanya de promoció del transport públic com la d'aparcar a Vic. També va sol·licitar explicacions per saber d'on han sortit els vials que apareixen al plànol dels pressupostos participatius zona del Nen. I finalment va demanar que es retirin els elements antipersones.