Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

divendres 10 abril 2020

S’habilita un espai del cementiri de Vic per enterrar-hi les persones difuntes de fe musulmana

Es tracta d’una solució provisional davant la situació d’emergència fins que, passats 5 anys, es puguin repatriar les restes al país d’origen.

Des d’avui les persones musulmanes de Vic que morin podran ser enterrades en un sector del cementiri municipal. La iniciativa sorgeix per donar resposta a les restriccions en relació a la repatriació de cossos, fruit de l’estat d’alarma.

El regidor de Ciutadania, Josep-Ramon Soldevila, explica que la comunitat musulmana de Vic encara opta, majoritàriament, per la repatriació dels difunts al país d’origen per poder ser enterrats segons els rituals islàmics, però en la situació d’emergència actual, aquesta pràctica, que és habitual en altres moments, ara pateix restriccions.

És per això que fruit de la petició de la comunitat musulmana, s’ha posat en marxa aquest nou espai per trobar una solució provisional per als difunts musulmans del municipi fins que, passats cinc anys, puguin repatriar-ne les restes, diu Soldevila.

L’acció s’emmarca en el marc del treball constant d’atenció a la diversitat religiosa. En aquest sentit, s’està treballant una proposta consensuada amb la comunitat musulmana amb la voluntat de facilitar un enterrament digne per a totes les persones difuntes del municipi.

El regidor de Serveis i Manteniment, Albert Castells, detalla que partint de les instal·lacions amb què compta el cementiri municipal, s’ha acordat l’habilitació d’una agrupació de 125 nínxols del sector est del cementiri per a enterrar-hi les persones de fe musulmana.

Castells remarca que es tracta d’una proposta provisional que vol donar resposta immediata en aquests moments d’excepcionalitat. De fet, l’Ajuntament de Vic porta mesos treballant en el futur Pla director del cementiri, que ha de preveure millores importants de manteniment i renovació de l’antiga part del cementiri actual i que, entre d’altres, treballa en una proposta d’ubicació d’una parcel·la per a l’enterrament de persones difuntes de religió musulmana.

Vic, ciutat d’acollida

Vic, com la societat catalana, és cada vegada més diversa també des del punt de vista religiós. A dia d’avui es compta amb vuit grans confessions religioses amb les que es treballa, colze a colze, per garantir el legítim dret a la llibertat religiosa.

L’Ajuntament de Vic segueix, amb aquesta proposta, les recomanacions per al respecte a la diversitat de creences en els cementiris de Catalunya emeses per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que insta a les administracions a que estableixin les mesures oportunes per gestionar aquesta diversitat i donar resposta a les legítimes demandes que formulen els diferents col·lectius, d’acord amb el marc legal vigent i amb l’objectiu de respectar els drets fonamentals de la ciutadania i contribuir a la cohesió social.

Com ja succeeix amb altres creences religioses a Catalunya, el ritus funerari islàmic segons la normativa vigent a Catalunya consisteix, a grans trets, en l’enterrament en tombes a terra encarades cap a la Meca en un espai habilitat dins dels cementiris municipals. Abans de l’enterrament es fa una neteja ritual, la preparació del cos amb un sudari que l’embolcalla i una pregària col·lectiva, actualment pràctiques restringides degut al coronavirus.

Els acords de cooperació estatals establerts per la Llei 26/1992 reconeix a les comunitats islàmiques el dret a la reserva de parcel·les per als enterraments islàmics en els cementiris municipals, però el cert és que, a data d’avui, ni una desena de municipis de Catalunya compten amb espais permanents habilitats per a aquesta confessió religiosa. Alhora, la situació d'emergència actual no fa possible, de manera immediata, noves construccions adaptades als preceptes musulmans.