Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte audiovisual de l'Illa de la Pietat

divendres 12 de juliol 2019

L’Illa de la Pietat: Un projecte estratègic per l'aposta turística de Vic

L'import total d'execució del projecte és 1.735.560,11€, dels quals el 50% serà cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la durada és de quatre anys.

L'operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6, titulada “L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l'aposta turística de Vic” d'acord amb l’Ordre PRE/105/2018, del 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº 7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d'acord amb el contingut de la Resolució PRE/1527/2019, de 04 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

En aquesta resolució s'ha seleccionat l’Ajuntament de Vic com a entitat beneficiària del projecte ‘L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l'aposta turística de Vic’, que es pot consultar al PDF adjunt en aquest espai.
 
‘L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l'aposta turística de Vic’ és un projecte sòlid i amb recorregut que pretén crear un producte turístic cultural i de qualitat. Es concep com una estratègia de desenvolupament turístic amb la voluntat de dotar d’un relat estratègic i un únic fil conductor que gira entorn del patrimoni històric, cultural i artístic més identitari.
 

Es tracta de crear productes amb activitats identitàries dins el marc d’una estratègia turística integral que incrementi, desestacionalitzi i diversifiqui les visites. La proposta vol generar una dinàmica d'atracció turística que ajudi Vic a esdevenir una destinació de qualitat amb una nova illa d'acollida turística

L’illa turística que es presenta en aquest projecte està formada pel conjunt arquitectònic de l’Església de la Pietat i campanar amb la Capella Fonda i la Capella dels Sants Màrtirs, i el Temple Romà, que s'ha identificat pels historiadors i els arqueòlegs com l'epicentre fundacional de la ciutat i que compta amb més de 2.000 anys d'història. La conversió d'aquest recurs en producte turístic és clau per a la consolidació i el desenvolupament del turisme cultural i de qualitat dins la ruta turística del Centre Històric.

L’Illa de la Pietat i el seu conjunt d'edificis va des dels orígens romans de la ciutat de Vic fins al Barroc essent el reflex de la seva evolució històrica. És en aquest sentit i, com a lloc amb una càrrega simbòlica important, que té les condicions necessàries per acollir aquells visitants que vulguin conèixer els orígens i la història de la ciutat.

Per transformar aquest conjunt d'edificis històrics en un element de referència de la ciutat, proposem generar itineraris diversos a través seu, entenent que la relació entre els espais interiors i exteriors és fonamental. Es tracta d’una mirada transversal que obre conceptualment i funcionalment l'experiència de l'illa, reconeixent i valorant els diferents temps continguts, materialitzant‐los en relació al lloc actualment existent.

Determinats espais que actualment no es mostren amb el vertader potencial que disposen, es transformaran a partir del buidatge de part del seu entorn, activant alhora el pla del carrer com a espai públic exterior que rodeja el conjunt monumental de la Pietat.

D’aquesta manera considerem que l’Illa de la Pietat està formada pel conjunt de les edificacions, i sobretot per la gestió de tot el buit perimetral que en facilita la seva activació.

Eixos d'actuació

Aquesta estratègia turística es centra en els següents eixos principals:

1. La rehabilitació i reivindicació del patrimoni històric-artístic de l’Església de la Pietat.
2. Fer valdre la importància històrica i artística del conjunt, de gran rellevància dins el context patrimonial i artístic de la ciutat, a partir de l'adequació dels espais a un recorregut de visita contextualitzat i accessible universalment per als visitants.

3. La creació d’un nou centre de visitants i acollida turística a l’Església de la Pietat, des d'on es potenciaran productes turístics. Es tracta de crear un nou punt d'atracció turística en el marc de l'aposta estratègica de la ciutat: es dota el centre històric d’un nou atractiu de visitants en turisme cultural. Així com dotar un espai d'acollida turística central per al coneixement de la ciutat i la promoció de la seva oferta patrimonial com a principal recurs turístic sota l'eix vertebrador del discurs ‘Vic, ciutat d'art’.

4. El desenvolupament d’un mirador 360º de la ciutat i el seu entorn des del seu punt més alt: el campanar de l’Església de la Pietat. El fet de ser l’únic mirador patrimonial visitable i el punt més elevat de la ciutat dota el conjunt d’un recurs altament valorat per la demanda turística d’arreu del món que tenen els miradors urbans.

5. Valorar turísticament l’espai públic urbà: es dignifica, s’endreça i es valoritza l’espai urbà de l’Illa fent-lo accessible als visitants i augmentant el seu atractiu turístic. Amb l’actuació es faran accessibles en la seva totalitat dos dels grans elements icònics de la ciutat: el Temple Romà i el Castell dels Montcada.

6. La creació d’un espai per a l’espectacle audiovisual que relati els principals atractius patrimonials i turístics de la ciutat.

Eixos que es materialitzen en actuacions concretes en el marc d’aquesta operació que es presenta a la convocatòria del FEDER eix 6

1. Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat

2. Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat

3. Projecte de Mapping de l’Illa de la Pietat

4. Senyalització turística

5. Pla de màrqueting

L’import total d’execució del projecte és 1.735.560,11€, dels quals el 50% serà cofinançat pel fons FEDER de la Unió Europea i la durada és de quatre anys.