Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts econòmics 2021

dimecres 02 de juny 2021

L’Ajuntament de Vic ofereix una cinquantena d’ajuts econòmics per seguir al costat de la ciutadania, col·lectius específics, comerços i empreses

Els ajuts incentiven les bones pràctiques compromeses socialment, en habitatge i medi ambient, i mitiguen els efectes de la pandèmia amb subvencions i bonificacions que disminueixen impostos com ara l’IBI i la taxa de residus.

L’Ajuntament de Vic ofereix una bateria d’ajuts econòmics, en forma de subvencions i bonificacions, per ajudar col·lectius específics, empreses, comerços i tota la ciutadania en general. Es tracta d’una cinquantena de mesures que volen reconèixer l’aposta per la sostenibilitat, fomentar la promoció econòmic i estar al costat de les persones.

Els ajuts que hi ha vigents en aquest moment a Vic per a empreses i comerços se centren en diferents tipus de bonificacions (reduccions que s’apliquen, si es compleixen els requisits) i afecten sobretot a les llicències d’obres, a l’expedient de canvi de nom de l’activitat i a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així, per exemple, s’aplica una bonificació del 95% de l’impost de construccions a aquells comerços que iniciïn l’activitat (amb marca pròpia, no franquícia) amb un local de superfície igual o inferior a 150 m². La mateixa bonificació del 95% s’aplica a l’inici d’activitats comercials o professionals amb un local de 150 m² o menys que, amb marca pròpia, fomentin la diversificació de l’oferta comercial, siguin establiments singulars o amb activitat artística, artesana o de disseny. Aquesta bonificació es pot sol·licitar en el moment de demanar la llicència o comunicar l’obra. En la taxa de recollida de residus en activitats comercials i professionals hi ha una bonificació del 50% quan les obres a la via pública durin més de sis mesos.

Quan es tracta d’un canvi de nom de l’activitat, un trasllat sense canvi de titularitat o una ampliació de local o activitat amb un local annex, les bonificacions són del 80%, 50% i 25% respectivament. Pel que fa a l’IAE, un cop s’hagi fet efectiu el pagament d’aquest impost, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a sol·licitar una reducció de fins al 80% de la quota per obres a la via pública superiors a tres mesos que afectin el local on hi ha l’activitat i a demanar una reducció de la quota en funció dels dies que l’activitat hagi estat tancada per obres majors dins el local. En l’IAE també hi ha reduccions del 50% de la quota a l’inici d’una nova activitat i durant cinc anys consecutius, a  l’incrementar la plantilla i també per instal·lar energies renovables d’autoconsum.

Aquelles empreses que han contractat o volen controlar personal o han aixecat ERTOS poden sol·licitar una subvencions d’entre 3.325€ i 17.655,74€, per contractar a mitja jornada o completa, durant un any per a persones amb atur que siguin de Vic, o per aixecar ERTOS. Fins a l’1 d’agost.

Arran de la situació generada per la crisi sanitària, l’Ajuntament ha anat convocant diferents ajuts directes per pal·liar els efectes de la pandèmia en comerços i establiments i empreses i servei de Vic per seguir reimpulsant Vic.

Ajuts per persones jubilades i persones a l’atur

L’Ajuntament de Vic ofereix a les persones jubilades o a l’atur una subvenció de l’IBI en immobles amb valor igual o inferior a 200.000 euros, una subvenció en l’impost de circulació per ser propietari/a d’un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals i una subvenció en la taxa d’entrada de vehicles-gual. En aquests tres casos, les subvencions són d’entre el 25% i el 40%, condicionat a ingressos, i es poden sol·licitar fins al 30 de setembre de 2021 a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC. Fins al 30 de març de 2022, les persones jubilades i les persones a l’atur també podran demanar una tarifa reduïda de 62,64 euros (condicionat als ingressos de la unitat familiar) per la taxa de recollida de residus domèstics de l’any que ve.

Si s’està a l’atur i no es percep subsidi, i a més els ingressos de la unitat familiar són iguals o inferiors a 5.000 euros, també es pot optar, fins al 30 de setembre, a una subvenció del 90% de l’impost de l’IBI, de circulació i de la taxa d’entrada de vehicles-gual”.

Ajuts per a famílies nombroses i monoparentals

Pel que fa a les famílies nombroses i monoparentals, fins al 30 de setembre poden demanar una subvenció d’entre el 25% i el 40% de l’impost de circulació si són propietàries d’un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals (condicionat a ingressos), també poden optar a una subvenció pel mateix valor en la taxa d’entrada de vehicles-gual, i a un 50% de subvenció (bonificació amb el mateix percentatge, en el cas d’una família nombrosa) de l’IBI en l’immoble, habitatge habitual, amb un valor igual o inferior a 200.000 euros (condicionat a ingressos).

A més a més, l’Ajuntament ha creat un paquet d‘ajuts per a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, les famílies en situació de pobresa energètica estan exemptes de pagar la taxa de clavegueram, amb un informe previ de Serveis Socials que s’ha de tramitar cada any. Per a les famílies amb dificultats econòmiques, hi ha una bonificació que cal demanar abans del 30 de setembre a Serveis Socials que consisteix en una tarifa súper de 49,68 euros per la taxa de recollida de residus domèstics (previ informe també de Serveis Socials).

Els ajuts per a famílies en situació de vulnerabilitat han de servir per ajudar des d’un punt de vista més econòmic que social, a les famílies vulnerables i que han de poder viure amb dignitat i amb tot els béns i necessitats essencials.

Ajuts per a tota la ciutadania

L’Ajuntament de Vic està compromès a incentivar les bones pràctiques compromeses socialment, en habitatge i amb el medi ambient. En el primer cas, per fer compostatge casolà facilita una reducció del 20% en la taxa de recollida de residus domèstics del 2021 (cal demanar-ho abans del 31 de gener de l’any vinent) i una reducció d’entre el 25% i el 50% en la mateixa taxa en funció de les vegades que s’hagi utilitzat la deixalleria municipal.

Per a les persones propietàries de vehicles elèctrics purs o amb emissions inferiors a 92 g de CO²/km, s’estableix una bonificació del 75% de l’impost de circulació. En aquest impost, es bonifica el 25% per a vehicles amb emissions inferiors a 92gr CO²/km i 100gr CO²/km. S’arriba al fins al 100% de bonificació si es tracta de vehicles històrics amb una antiguitat mínima de 33 anys.

En el camp de l’habitatge, les persones propietàries d’un habitatge habitual, d’una plaça d’aparcament i/o un traster tenen dret a una subvenció del 10% de l’IBI en immobles amb un valor cadastral igual o inferior a 200.000 euros; a una subvenció del 25% de l’IBI si el valor cadastral entre 40.000 i 60.000 euros, i a una subvenció del 50% de l’IBI quan els immobles tinguin un valor igual o inferior a 40.000 euros (en tots els casos els ingresso de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a 30.000 euros). Aquestes subvencions es poden tramitar fins al 30 de setembre que ve.

Si s’ha incorporat un habitatge a la borsa de lloguer assequible de la Generalitat o s’ha rehabilitat l’habitatge i s’ha incorporat a la borsa de lloguer assequible, la subvenció varia en funció de l’IBI i s’ha de demanar abans del 30 d’octubre a les OAC.

En el moment de finalitzar una obra els veïns i veïnes de Vic poden demanar una subvenció de fins al 90% de l’IBI durant un període màxim de tres anys si, com a propietaris o propietàries, han fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat de la façana per millorar l’immoble. També existeix una bonificació del 50% en l’IBI per la instal·lació d’energia fotovoltaica en funció de la potència instal·lada. La bonificació s’allarga cinc anys consecutius i té un caràcter retroactiu per a instal·lacions des de 2017.

Al sol·licitar la llicència o comunicar l’obra es poden demanar diverses bonificacions, com ara una reducció del 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a construccions i obres que afavoreixen la superació de barreres arquitectòniques i que, per normativa, no són obligatòries; una reducció d’entre el 30% i el 60% de l’ICIO per a la rehabilitació d’habitatges; i una bonificació del 90% de l’ICIO en obres per fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables. També es bonifica el 30%, 60% o 90% de l’ICIO si s’han fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat a la façana per tal de millorar l’immoble en cas de ser-ne propietari/a. Per a habitatges de protecció oficial en règim de propietat o de lloguer o bé habitatges inclosos a la borsa de lloguer social, la bonificació de l’ICIO és del 50%.

En cas d’haver rebut una herència, s’estableix una reducció de l’impost de plusvàlua del 95% en les transmissions que afectin l’habitatge habitual o local on hi hagi el negoci familiar; d’entre el 50% i el 70% quan la finca no sigui considerada habitatge habitual i el valor cadastral no superi els 300.000 euros; i d’entre el 50% i el 95% sense tenir en compte l’habitatge habitual del causant a l’hereu amb diversitat funcional reconeguda.

Ajuts per a sectors específics

A la bateria de mesures anteriors cal sumar-hi els ajuts per a sectors específics amb convocatòries anuals. En el camp de l’habitatge hi ha bonificacions de l’IBI pel foment del lloguer social (rehabilitació, adequació o reforma d’habitatge buit); en serveis socials, les beques de menjador i els ajuts d’urgència social; en esports, les beques per a la pràctica esportiva als clubs i entitats de la ciutat; i en educació, les beques de llibres i material escolar, les beques d’activitats educatives, bonificacions per a les escoles bressol municipals, beques per a l’escola de música i beques per a casals d’estiu.

Tots aquests ajuts i els especials que l’Ajuntament de Vic ha posat en marxa per estar al costat de la ciutadania, fomentar els bons hàbits i mitigar els efectes de la pandèmia els pots consultar aquí.

T’ajudem a fer els tràmits en línia

En cas de tenir dubtes a l'hora de realitzar els tràmits electrònics pots contactar amb el servei OAC 360º, que ofereix atenció personalitzada telefònica per ajudar a fer les gestions temàtiques sense haver-se de personar a l'Ajuntament.

El servei de l'OAC 360º s'ofereix de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre, trucant al 93 595 48 04 o escrivint a oac360@vic.cat.