Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

dijous 18 juny 2020

L’Ajuntament de Vic obre la convocatòria per sol·licitar subvencions per a activitats esportives

Els ajuts van destinats a finançar entitats esportives locals i esportistes no només per aconseguir millores en els resultats sinó sobretot per fer arribar l'esport base a tothom.

L’Ajuntament de Vic ha obert el període per poder sol·licitar subvencions per a activitats esportives de l'any 2020. L'objectiu de les Bases Reguladores específiques (aprovades en el ple del passat 4 de maig) per a la concessió d’aquestes subvencions és doble. D’una banda, comprometre a les diferents entitats esportives en la millora del servei que realitzen a la societat i als esportistes, garantint l'ús eficient dels recursos públics que reben. D'altra banda, “implica també el compromís de l’Ajuntament de Vic de cooperar per aconseguir millores esportives no només pel que fa a resultats, sinó i bàsicament per aconseguir fer arribar l'esport base a l'abast de tothom”, explica el regidor d’Esports i Fires, Titi Roca.

Per atorgar aquestes subvencions, en relació a les entitats esportives es tindrà en compte la promoció de l'esport base, la promoció de les entitats que competeixen al màxim nivell i l'organització d'activitats esportives en diferents àmbits: popular, promoció esportiva i esdeveniments esportius d'alt nivell. Quant a les persones físiques es valorarà l'aprofitament individual de l'esport realitzat (medaller) i les dificultats econòmiques de l'entorn familiar.

Les subvencions concedides a l'empara d’aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període de desembre del 2019 al setembre del 2020. Un dels requisits per ser beneficiari d’aquestes subvencions és que les entitats siguin sense ànim de lucre, degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d’Entitats de Vic.

Les subvencions es classifiquen en tres apartats:

  • Subvencions a entitats esportives locals en funció del nivell esportiu i la seva representativitat (el termini de presentació és el 9 de juliol inclòs, convocatòria única).
  • Promoció esportiva, que inclou la promoció i formació d'esportistes per les entitats esportistes vigatanes (termini 9 de juliol inclòs, convocatòria oberta), per necessitats econòmiques (termini 9 d’octubre, convocatòria oberta) i per èxits esportius (termini 31 d'agost, convocatòria oberta).
  • Activitats esportives, amb data de termini de presentació de subvencions fixada també en el 9 de juliol (inclòs), amb convocatòria oberta.

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar per mitjans telemàtics a través del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic mitjançant el model normalitzat de sol·licituds.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà com a màxim de 3 mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. L’Ajuntament de Vic pot subvencionar fins a un import màxim del 50% del cost del projecte d'acord amb el pressupost presentat.

Les persones o entitats esportives que hi estiguin interessades poden consultar els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, els imports, els terminis de resolució i de notificació, les obligacions dels beneficiaris i les despeses considerades subvencionables i no subvencionables, entre altres, en aquest document.