Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Albert Castells a la plantació d’arbres

divendres 11 de març 2022

Es planten 178 arbres nous en carrers, parcs i places de Vic

A Vic hi ha 22.201 arbres inventariats, de 142 espècies diferents, dels quals un 40,6% són en carrers i places i la resta en espais verds.

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de plantació de 178 arbres nous en carrers, parcs i places de la ciutat que s’allargaran fins a mitjans d’abril. Unes plantacions que serveixen per ampliar les zones arbrades de la ciutat i substituir aquells que, per motius diversos com la mort, la malaltia o els accidents, han estat baixa en l’any anterior.

Es faran 32 canvis d’espècie perquè siguin més adequades a les condicions ambientals de Vic i al punt concret on es planten. També s’incorporen noves espècies que fins ara no estaven presents en els espais verds de la ciutat.

El regidor de Medi Ambient i Manteniment i Serveis, Albert Castells, destaca que la plantació de nou arbrat ajuda a la biodiversitat de la ciutat i a potenciar els espais verds que reverteixen directament en l’increment de qualitat de vida. “Continuem desplegant el projecte de ciutat saludable que ens fa referents”, remarca Castells.

Els treballs de plantació dels nous arbres van acompanyats de millores en el subsòl per assegurar que els nous arbres plantats si adaptin correctament i creixin amb tot el seu potencial. Algunes d’aquestes noves plantacions són sis nous cirerers de flor a l’avinguda Bernat Calbó.

22.201 arbres de 142 espècies diferents

Durant l’any el personal tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic vetlla les baixes d’arbres que es produeixen al municipi perquè es puguin reposicionar. Un cop es té el llistat s’agrupen tots els treballs de plantació a l’hivern quan és l’època d’aturada vegetativa dels arbres i el millor moment per plantar.

Enguany el 18% d’arbres nous que es plantaran serà de canvi de l’espècie que hi havia inicialment perquè s’adaptin millor a l’entorn i, al mateix temps, facilitin el control de plagues, la reducció de fruits o d’altres molèsties, detalla Albert Castells.

A Vic hi ha un total de 22.201 arbres plantats, de 142 espècies diferents, dels quals un 40,6% estan en carrers i places i la resta, un 59,4%,  estan en parcs i espais oberts al públic.

Esporga d’arbrat per reduir les molèsties

A principis del mes de febrer van començar els treballs de poda de l’arbrat que es fa en funció de les necessitats de cada espai, carrer i arbre. Per això, hi ha arbres que cal esporgar cada any i d’altres cada cinc.

L’objectiu de l’esporga en arbrat urbà és reduir les molèsties, i que aportin el màxim de beneficis com rebaixar la temperatura, reduir els efectes contaminants o millorar la qualitat de l’aire, i consolidar Vic com una ciutat amb espais verds de qualitat  que afavoreixen el benestar i la salut de la ciutadania.

Seguint els criteris avalats pel Pla Director de Verd Urbà de Vic, la planificació de la poda es fa tenint en compte les espècies més problemàtiques, l’estat i el lloc on es troben i la periodicitat adient per a fer-ho (en alguns casos és anual, en altres bianual i en altres cada tres o cinc anys).

Abans de podar un arbre, s’avalua l’espècie i la forma natural de l’arbre, les interferències que pot causar en edificis i balcons, a l’enllumenat i línies elèctriques, i al pas de vianants i vehicles. A partir d’aquí s’eliminen les branques mortes o seques i es determina si hi ha elements que tenen un risc potencial de trencament.