Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unitat mòbil de vigilància de control de l'aire al barri de Santa Anna

dijous 10 de febrer 2022

Accions de seguiment de la qualitat de l'aire a la ciutat

Darrerament s’han portat a terme diversos estudis i mesures dels principals contaminants atmosfèrics per conèixer els nivells de concentració a diferents zones de la ciutat.

A part de la problemàtica global a nivell de comarca, a la ciutat de Vic, hi ha una preocupació concreta per a la contaminació de l’aire, sobretot en vies amb una intensitat de trànsit important. Es tracta d’una problemàtica evident que es tradueix en desenvolupar accions que permetin una millora de la qualitat de l’aire a la nostre ciutat. Per aquest motiu, darrerament s’han portat a terme diversos estudis i mesures dels principals contaminants atmosfèrics per conèixer els nivells de concentració a diferents zones de la ciutat.

A finals del 2020, es va instal·lar una unitat mòbil de control de qualitat de l’aire a la Ronda Camprodon, amb la finalitat d’avaluar els contaminants atmosfèrics, coincidint amb el mateix període d’anàlisi de l’estudi del 2018 i tenint en compte els valors límit que la normativa actual que regula a cadascun dels contaminants. En comparació amb els valors que es van registrar a l’anterior campanya (2018-2019), els nivells dels contaminants no han superat els valors de referència legislats en la campanya del 2020-2021. Aquests resultats son només indicatius ja que no es disposa de tot el període anual de dades i, a més, la situació meteorològica té una influència directa en la concentració dels contaminants atmosfèrics. Així, l’estabilitat atmosfèrica, les precipitacions o els episodis de vents poden modificar els nivells de qualitat de l’aire.

A mitjans del 2021, es va fer un estudi i anàlisi per conèixer els nivells de concentració de diòxid de nitrogen (NO2) a diversos punts del municipi amb la finalitat d’avaluar la influència del trànsit. Els valors de concentracions més elevades coincideixen amb els carrers on la intensitat de trànsit és major i també en carrers estrets i poc ventilats, característiques que no afavoreixen la dispersió d’aquest contaminant. Mentre que els valors més baixos els trobem en parcs, carrers de vianants i en general en les zones més allunyades del transit rodat.

El desembre passat es va instal·lar una unitat mòbil de control de l’aire cedida per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona al barri de Santa Anna. Aquest vehicle condicionat de manera que l’interior es converteix en un laboratori de treball, va estar instal·lat fins a finals de gener. Aquesta unitat mòbil ha permès mesurar en continu els principals contaminants atmosfèrics i veure en quines condicions meteorològiques es donen i permet vigilar la qualitat de l'aire en un lloc i un temps determinats per poder obtenir resultats.

L’anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És important mesurar els principals contaminants atmosfèrics i avaluar-ne la qualitat de l’aire que respirem i emprendre les accions necessàries per millorar-la.